All posts tagged "Hälso och sjukvård"

 • Beslut om omedelbara åtstramningar i hälso- och sjukvården

  Kurvan för kostnader inom hälso- och sjukvården i Region Örebro län fortsätter att peka brant uppåt och kraftiga åtgärder vidtas nu för att bromsa utvecklingen. På fredagen fattade hälso- och sjukvårdsledningen beslut om omedelbart generellt stopp på...

  • Posted september 15, 2023
  • 0
 • Förslag till utvecklingsplan för Hälso- och sjukvårdens verksamheter

  Under fredagen presenterade hälso-och sjukvårdsdirektör Jonas Claesson ett förslag till utvecklingsplan för länets sjukhus och vårdcentraler, mot bakgrund av den besparing på 414 miljoner kronor som beslutats av regionens politiska ledning. Nedan följer en kort sammanfattning av...

  • Posted september 8, 2023
  • 0
 • En bra sommar för länets hälso- och sjukvård

  Sommaren är en tid av utmaningar för hälso- och sjukvården i Sverige och i Örebro län. Länets invånare ska ha tillgång till en god hälso- och sjukvård, samtidigt som medarbetarna ska kunna ta ut sin välförtjänta semester....

  • Posted september 7, 2023
  • 0
 • Statsbidrag till förhöjd driftsäkerhet på hälso- och sjukvårdens fastigheter

  Statsbidrag till regioner för att höja driftsäkerheten på hälso- och sjukvårdens fastigheter, regeringen beslutar idag om en förordning om statsbidrag för åtgärder för att höja driftsäkerheten på hälso- och sjukvårdens fastigheter. Syftet med bidraget är ge regionerna...

  • Posted januari 27, 2023
  • 0
 • Krisberedskapen i hälso- och sjukvården stärks

  Hälso- och sjukvården har en avgörande roll i svensk krisberedskap, regeringen har sedan 2014 bedrivit ett arbete med att förstärka beredskapen i hälso- och sjukvården på flera fronter. Regeringen presenterar en lagrådsremiss och flera myndighetsuppdrag som syftar...

  • Posted juli 2, 2022
  • 0
 • Fortsatt stort förtroende för hälso- och sjukvården

  Invånarnas förtroende för hälso- och sjukvården har ökat under pandemin och det är fortsatt stort i både Örebro län och riket som helhet. Nära nio av tio länsbor upplever att de har tillgång till den hälso- och...

  • Posted mars 3, 2022
  • 0
 • Region Örebro län får över 243 miljoner för att stärka hälso- och sjukvården

  För 2022 har regeringen slutit ett antal överenskommelser med Sveriges Regioner och Kommuner om förstärkningar av hälso- och sjukvården, nu har regeringen beslutat om utbetalning och fördelning av medlen mellan regionerna. Regeringen beslutade igår om utbetalningar av...

  • Posted februari 4, 2022
  • 0
 • Regionala skillnader inom hälso- och sjukvården framställs i rapport

  Hälsoekonomen Naimi Johansson från Örebro har i en SNS-rapport undersökt hur konsumtionen av vård skiljer sig åt mellan landets regioner. ”Jag ger en övergripande bild av sjukvården i mått av kostnader och nyttjande av sjukvård”, säger hon....

  • Posted september 2, 2021
  • 0
 • Utbildningsprojekt ska tillvarata erfarenhet inom hälso- och sjukvård

  Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att fördela fyra miljoner kronor till projekt som anordnar utbildningar för nyanlända och asylsökande med erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård eller som har utländsk vårdutbildning. Syftet är att...

  • Posted juni 8, 2021
  • 0
 • Ta chansen att tycka till om framtidens hälso- och sjukvård

  Nu ger sig Region Örebro läns politiker ut på turné för att diskutera framtidens hälso- och sjukvård med länets invånare. – Vi vill höra vilka förväntningar patienter, brukare och alla andra medborgare har på hälso- och sjukvården,...

  • Posted mars 1, 2019
  • 0