Alla inlägg taggade "Hälso och sjukvård"

 • Regionala skillnader inom hälso- och sjukvården framställs i rapport

  Hälsoekonomen Naimi Johansson från Örebro har i en SNS-rapport undersökt hur konsumtionen av vård skiljer sig åt mellan landets regioner. ”Jag ger en övergripande bild av sjukvården i mått av kostnader och nyttjande av sjukvård”, säger hon....

  • Skrivet september 2, 2021
  • 0
 • Utbildningsprojekt ska tillvarata erfarenhet inom hälso- och sjukvård

  Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att fördela fyra miljoner kronor till projekt som anordnar utbildningar för nyanlända och asylsökande med erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård eller som har utländsk vårdutbildning. Syftet är att...

  • Skrivet juni 8, 2021
  • 0
 • Ta chansen att tycka till om framtidens hälso- och sjukvård

  Nu ger sig Region Örebro läns politiker ut på turné för att diskutera framtidens hälso- och sjukvård med länets invånare. – Vi vill höra vilka förväntningar patienter, brukare och alla andra medborgare har på hälso- och sjukvården,...

  • Skrivet mars 1, 2019
  • 0
 • Högt förtroende för hälso- och sjukvården i Örebro län

  Förtroendet för hälso- och sjukvården i länet är högt, bland det högsta i landet, och de allra flesta länsinvånare anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. Det visar den nationella befolkningsundersökningen Hälso-...

  • Skrivet februari 28, 2019
  • 0
 • Stor satsning på att förbättra diagnostik och behandling inom hälso- och sjukvården

  Hälso- och sjukvården inom Region Örebro län deltar i en stor svensk satsning på precisionsmedicin. Det här ger helt nya möjligheter för diagnostik, behandling och uppföljning. Projektet Genomic Medicine Sweden, GMS, har fått ett anslag från Vinnova...

  • Skrivet december 6, 2018
  • 0
 • Länets vårdcentraler möjliggör spontana besök

  Det ska vara enkelt att komma i kontakt med hälso- och sjukvården. Därför satsar Region Örebro län på drop in-mottagningar på samtliga vårdcentraler i länet. – Att länets invånare ska få kontakt med sin vårdcentral samma dag...

  • Skrivet mars 14, 2018
  • 0
 • Förtroendet för länets sjukhus är högst i landet

  Invånarnas förtroende för länets sjukhus är det högsta i landet, och när det gäller den samlade hälso- och sjukvården är förtroendet tredje högst. Det visar den nationella befolkningsundersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017 som besvarats av cirka 41...

  • Skrivet mars 6, 2018
  • 0
 • Stort intresse för hälso- och sjukvårdsdag för undersköterskor

  Utbildningscentrum inom Hälso- och sjukvården i Region Örebro län arrangerar den 14 november en konferens för länets undersköterskor, intresset för dagen har varit stort, dagen bjuder på föreläsare, utställare och information om olika verksamheter. – Vårt syfte...

  • Skrivet november 9, 2017
  • 0
 • Utökad läkarutbildning löser inte hälso- och sjukvårdens problem

  Ministern för högre utbildning och forskning har i samband med budgetpropositionen 2018 aviserat en utökning av läkarutbildningen i Sverige, motivet som anförs är brist på läkare samt att Sverige bör klara sin försörjning av läkare på egen...

  • Skrivet oktober 28, 2017
  • 0
 • Lokalt | Innovationsprojekt får EU-miljoner

  Nu står det klart att Örebroinitiativet ”Innovationssluss 2.0” får över 6 miljoner kronor från den europeiska strukturfonden. Innovationsslussen finns sedan tidigare hos Region Örebro län och är till för att främja kommersialisering av innovationer inom hälso- och...

  • Skrivet december 17, 2015
  • 0