All posts tagged "Hantering"

 • Notan för skräpet ska rapporteras in i Örebro län

  Senast idag 31 mars ska alla kommuner i Örebro län för andra gången rapportera in sina kostnader för att hantera nedskräpningen. Detta sen en ny princip om att ”förorenaren betalar” trädde i kraft förra året. Nu ska...

  • Posted mars 31, 2024
  • 0
 • Pensionsgruppen överens

  Pensionsgruppen har ställt sig bakom att utreda nivån för pensionsavgiften, och att se över hur överskott i pensionssystemet kan hanteras. Pensionsgruppen, som består av riksdagens åtta partier, har ställt sig bakom att genomföra en översyn av avgiftsnivån...

  • Posted februari 29, 2024
  • 0
 • Skuldsatta dödsbon ökar så hanterar du som anhörig det rätt

  Många strävar efter att lämna efter sig ett betydande arv till nära och kära. Samtidigt finns det en helt ny grupp som växer fram och blir allt vanligare, personer som avlider med skulder. Arne Larsson, jurist och...

  • Posted februari 29, 2024
  • 0
 • Skatteverket ska bidra till säkrare hantering av skyddade personuppgifter

  Antalet personer som lever med skyddade personuppgifter har ökat de senaste åren. Det är personer som befinner sig i utsatta situationer, och rädslan för att uppgifterna ska röjas är stor. Myndigheters hantering av skyddade personuppgifter behöver vara...

  • Posted januari 22, 2024
  • 0
 • Panglistan 2023 så hanterar Sveriges kommuner fyrverkerier

  Inför nyårsafton 2023 uppger 65 procent av Sveriges kommuner att de kommer begränsa privatpersoners användning av fyrverkerier, en ökning med närmare 5 procentenheter sedan förra året. Dessutom uppger nära 95 % av kommunerna att de inte arrangerar...

  • Posted december 20, 2023
  • 0
 • Svåra störningar vid kris och krig kan hanteras med rätt förutsättningar

  Med rätt förutsättningar kan livsmedelsföretag hantera svåra störningar vid kris och krig. En fungerande samhällsekonomi, robust elförsörjning och tillgång till så kallade insatsvaror är avgörande förutsättningar för att företag ska kunna fortsätta att producera och leverera mat även...

  • Posted december 19, 2023
  • 0
 • Fyra av tio använder alkohol för att hantera stress

  Var fjärde svensk är mer stressade nu under hösten än övriga året, och närmare fyra av tio har använt alkohol för att hantera sin stress. Det visar en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av IQ. –...

  • Posted december 2, 2023
  • 0
 • Handelsrapport visar hur svenskar hanterar sin konsumtion

  Den svenska köpkraften sätts på prov inför Black Friday och julhandeln. NetOnNet presenterar nu resultaten från en färsk handelsrapport, som kastar ljus över svenskarnas handelsbeteende och konsumtionsmönster. Inför den viktigaste handelsperioden för detaljhandeln. Undersökningen avslöjar en större...

  • Posted november 25, 2023
  • 0
 • Trött på trötta medarbetare, så hanterar man det

  Många har nog upplevt det själva, att komma till jobbet så trött att det nästan inte känns meningsfullt att vara där. Ibland kan tröttheten ha förklarliga orsaker som sjukdom, familjeproblem eller helt enkelt en dålig natts sömn....

  • Posted oktober 13, 2023
  • 0
 • Sverige inte redo att hantera gamla solceller

  Sverige är inte redo att hantera stora förväntade framtida mängder av uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad. Regeringen, Naturvårdsverket och Energimyndigheten behöver vidta åtgärder för att dessa produkter ska kunna återanvändas eller materialåtervinnas så långt som möjligt. Antalet solenergi-...

  • Posted juni 13, 2023
  • 0