Alla inlägg taggade "Hastighet"

 • Fortsatt för höga hastigheter på Sveriges gator i tätort

  Hela 34 procent av trafikanterna på väg kör för fort i tätort, framför allt på 40-sträckor. Det visar en studie från 2018. För höga hastigheter ökar risken för olyckor med allvarliga skador och dödsfall som följd. 2009...

  • Skrivet maj 5, 2019
  • 0
 • Trafikanter måste bli bättre på att hålla hastigheterna

  Trafikanter måste bli bättre på att hålla hastigheterna på framför allt vägar och gator med lägre hastighetsbegränsning. Den slutsatsen drar Transportstyrelsen, Trafikverket och VTI i den rapport om trafiksäkerhetsutvecklingen som presenteras på Trafikverkets resultatkonferens i dag, onsdag....

  • Skrivet april 25, 2018
  • 0
 • Vi cyklar mer, men inte fortare

  VTI har genomfört en studie om cyklister och hastighet ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Resultaten visar att det har blivit fler cyklister över tid, men medelhastigheten har inte ökat. Hastigheten påverkas bland annat av cykelvägens utformning, typ av cykel...

  • Skrivet juli 1, 2017
  • 0
 • Många kör för fort i tätort med risk för oskyddade trafikanter

  För att färre ska dödas och skadas i trafiken behöver vi minska hastigheten på våra vägar, en årlig mätning i tätort visar på fortsatt bristande hastighetsefterlevnad. Sämst är det på gator med 40 km/tim där endast hälften...

  • Skrivet maj 9, 2017
  • 0
 • Regionalt | Skolstart – Extra viktigt att hålla hastigheten

  För många barn är sommarlovet slut och det är dags att ta sig till skolan igen. De yngre barnen har sällskap av sina föräldrar, medan de lite äldre borde kunna gå eller cykla på egen hand –...

  • Skrivet augusti 24, 2016
  • 0
 • Regionalt | Mindre än hälften håller hastigheten på 40-väg

  Under hösten gjorde NTF en tredje mätning som följer upp förändringar av trafikanternas hastighetsval på vägar i tätort. VTI har nu analyserat resultaten som visar att bristande hastighetsefterlevnad fortfarande är ett problem och sämst är det på...

  • Skrivet april 9, 2016
  • 0