All posts tagged "Havs och vattenmyndigheten"

 • Fritidsfiskare omsätter miljarder

  5,7 miljarder kronor, så mycket omsatte 1,2 miljoner svenska fritidsfiskare år 2022. Det i sin tur medförde ett bidrag till svensk BNP, bruttonationalprodukt, om cirka 1,4 miljarder kronor och ökad sysselsättning med omkring 2 800 årsarbetskrafter. Det...

  • Posted februari 8, 2024
  • 0
 • HaV ger statliga bidrag för att säkra tillgången till dricksvatten

  Havs- och vattenmyndigheten, HaV, kommer att fördela 45 miljoner kronor till länsstyrelserna för att säkra bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten. De områden som har haft allvarligast problem med vattenbrist och torka de senaste åren eller områden...

  • Posted juli 3, 2019
  • 0
 • Ny bred satsning mot övergödning

  Under 2018 påbörjar vi en satsning för att stärka det lokala åtgärdsarbetet mot övergödning. Länsstyrelser, kommuner och ideella organisationer kan under 2018 söka pengar hos Havs- och vattenmyndigheten för att förstärka det lokala arbetet mot övergödning. Syftet är...

  • Posted juni 23, 2018
  • 0
 • Örebro län får 9 079 217 kronor – ökad satsning på lokalt vattenvårdsarbete

  Havs- och vattenmyndigheten, HaV, delar ut totalt 374 miljoner kronor i anslag till landets länsstyrelser för arbete med havs- och vattenmiljön. Pengarna ska bland annat gå till kalkning av försurade vattendrag, fiskevård, åtgärder för hotade arter och...

  • Posted mars 1, 2018
  • 0