All posts tagged "HBTQ"

 • Utmaningar kring utbildning om flyktingar och HBTQ+ visar studie

  I en värld där miljontals människor befinner sig på flykt tvingas tyvärr många söka skydd i annat land, på grund av förföljelse och fara baserat på deras identitet och dem de älskar. Det är viktigt att dessa...

  • Posted augusti 7, 2023
  • 0
 • Ökad risk för suicidförsök

  Unga hbtq-personer har en ökad risk för suicidförsök jämfört med heterosexuella i samma åldersgrupp. En skyddande skolmiljö och stöd från familj och vänner är viktiga skyddsfaktorer för att minska suicidförsök. Suicidförsök och annat suicidalt beteende är vanligare...

  • Posted augusti 3, 2023
  • 0
 • momondo listar 10 av världens mest HBTQ+vänliga länder

  momondo listar 10 av världens mest HBTQ+vänliga länder, vill underlätta reseplanering för HBTQ+ communityt med ny resehub. Världen är fortfarande långt ifrån jämlik, och den senaste utvecklingen runt om i världen har visat på en negativ trend...

  • Posted april 27, 2023
  • 0
 • En av fem arbetsplatser saknar policy för mångfald och inkludering 

  Nästan en av fem arbetsplatser saknar policy för HBTQ+, mångfald och inkludering. Det visar en ny Sifo-undersökning genomförd av rekryterings- och bemanningsbolaget Randstad. Undersökningen visar även att varannan organisation har en ojämn fördelning av manliga och kvinnliga...

  • Posted augusti 5, 2022
  • 0
 • Ungern: Europaparlamentet motsätter sig kraftigt den nya hbtqi-fientliga lagen

  Europaparlamentet fördömer i starkast möjliga ordalag den nya ungerska hbtqi-fientliga lagen samt nedbrytningen av demokratin och rättsstaten i landet. Den nya ungerska lagen utgör en tydlig överträdelse av EU:s värden, principer och lagar Politisk censur och en...

  • Posted juli 9, 2021
  • 0
 • Stora delar av Sverige saknar mötesplatser för unga hbtq-personer

  Stora delar av Sverige saknar mötesplatser för unga hbtq-personer. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Ingen av de totalt 66 mötesplatserna finns i en kommun på landsbygden. Coronapandemin har också skapat nya utmaningar och...

  • Posted mars 1, 2021
  • 0
 • ​En idrottsrörelse i regnbågens färger

  Riksidrottsförbundet är inne i ett intensivt arbete med att göra idrotten mer inkluderande – en öppen idrottsrörelse där alla är välkomna. Att prata om, arbeta för ökad kunskap, förändra, manifestera och stå upp för idrottens värdegrund är delar i...

  • Posted juli 29, 2018
  • 0
 • Höga krav på unga ensamkommande HBT-personer som söker asyl

  Handläggare ställer höga krav på tidigare relationer när barn söker asyl på grund av sexualitet, det visar en ny studie av forskare vid Stockholms universitet. I studien analyserades 16 asylbeslut där ensamkommande barn åberopat förföljelse på grund...

  • Posted juni 30, 2018
  • 0
 • ”En kurs alla borde ta”

  Terapirummet ska vara en trygg plats, en frizon – men hbtq-personer möter ofta samma fördomar där som i sin vardag. Därför har Matilda Wurm startat en kurs för både studenter och yrkesverksamma – och den nya kursboken...

  • Posted november 3, 2017
  • 0
 • Bristande förtroende för samhällets stöd när hbtq-personer utsätts för kränkningar och våld

  En årlig undersökning visar på ett lågt förtroende för samhällets stöd vid utsatthet för våld, hot och trakasserier, hbtq-personer söker därför i lägre grad än andra hjälp. Idag publicerar RFSL resultaten av återkommande undersökningar av hbtq-personers förtroende...

  • Posted januari 13, 2017
  • 0