Alla inlägg taggade "HBTQ"

 • Ungern: Europaparlamentet motsätter sig kraftigt den nya hbtqi-fientliga lagen

  Europaparlamentet fördömer i starkast möjliga ordalag den nya ungerska hbtqi-fientliga lagen samt nedbrytningen av demokratin och rättsstaten i landet. Den nya ungerska lagen utgör en tydlig överträdelse av EU:s värden, principer och lagar Politisk censur och en...

  • Skrivet juli 9, 2021
  • 0
 • Stora delar av Sverige saknar mötesplatser för unga hbtq-personer

  Stora delar av Sverige saknar mötesplatser för unga hbtq-personer. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Ingen av de totalt 66 mötesplatserna finns i en kommun på landsbygden. Coronapandemin har också skapat nya utmaningar och...

  • Skrivet mars 1, 2021
  • 0
 • ​En idrottsrörelse i regnbågens färger

  Riksidrottsförbundet är inne i ett intensivt arbete med att göra idrotten mer inkluderande – en öppen idrottsrörelse där alla är välkomna. Att prata om, arbeta för ökad kunskap, förändra, manifestera och stå upp för idrottens värdegrund är delar i...

  • Skrivet juli 29, 2018
  • 0
 • Höga krav på unga ensamkommande HBT-personer som söker asyl

  Handläggare ställer höga krav på tidigare relationer när barn söker asyl på grund av sexualitet, det visar en ny studie av forskare vid Stockholms universitet. I studien analyserades 16 asylbeslut där ensamkommande barn åberopat förföljelse på grund...

  • Skrivet juni 30, 2018
  • 0
 • ”En kurs alla borde ta”

  Terapirummet ska vara en trygg plats, en frizon – men hbtq-personer möter ofta samma fördomar där som i sin vardag. Därför har Matilda Wurm startat en kurs för både studenter och yrkesverksamma – och den nya kursboken...

  • Skrivet november 3, 2017
  • 0
 • Bristande förtroende för samhällets stöd när hbtq-personer utsätts för kränkningar och våld

  En årlig undersökning visar på ett lågt förtroende för samhällets stöd vid utsatthet för våld, hot och trakasserier, hbtq-personer söker därför i lägre grad än andra hjälp. Idag publicerar RFSL resultaten av återkommande undersökningar av hbtq-personers förtroende...

  • Skrivet januari 13, 2017
  • 0
 • Lokalt – Beslut i Kommunstyrelsen

  På Kommunstyrelsens möte den 6 december behandlades frågor som till exempel utbyggnadsplan för bredband, det nya Kulturkvarteret och en satsning på ”brobyggare” i Vivalla och Baronbackarna. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag, och behandlade...

  • Skrivet december 7, 2016
  • 0
 • Världen – Stor oro kring aborträtten och HBTQ-frågor med USA:s nye president

  Valet av Donald Trump kommer att kunna få stora konsekvenser för människors rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet, inte minst för kvinnor och hbt-personer. Det är svårbedömt vad Trump verkligen vill genomföra, men vi...

  • Skrivet november 10, 2016
  • 0
 • Regionalt | Behåll Migrationsverkets hbtq-experter

  I en rapport från Migrationsverkets internrevisorer föreslås att myndighetens hbtq-experter ska avskaffas. Enligt revisorerna är ordningen med hbtq-experter tidskrävande och leder till bristande effektivitet. Nu kräver RFSL att experterna ska få vara kvar och att all personal...

  • Skrivet augusti 28, 2016
  • 0
 • Regionalt | Regeringens aviserade åtgärder för flyktingmottagandet slår hårt mot hbtq-personer

  De nya hårda reglerna för flyktingar som regeringen aviserat idag kan komma att slå hårt mot hbtq-personer. Personer som söker skydd i Sverige på grund av förföljelse för sin sexuella läggning eller könsidentitet riskerar att inte längre...

  • Skrivet november 26, 2015
  • 0