All posts tagged "Helhetsintryck"

 • Åtta av tio patienter har ett gott helhetsintryck av vårdcentralsbesöket

  Nästan åtta av tio patienter, 78,8 procent, tycker att helhetsintrycket av det senaste besöket på en vårdcentral i Region Örebro län var bra. Det är något bättre än samma jämförelse för två år sedan. Det kan också...

  • Posted mars 13, 2018
  • 0
 • Länet – Gott betyg till länets sjukhusvård

  Patienternas helhetsintryck av sjukhusvård är gott. Men man vill vara mer delaktig och involverad i sin egen vård. Resultatet för Region Örebro län ligger sammantaget på rikets genomsnitt eller något bättre än landet i övrigt. Det visar...

  • Posted september 21, 2016
  • 0