Alla inlägg taggade "Hemarbete"

 • Distansarbete minskade stressen

  Arbetstagare som under pandemin helt eller delvis arbetade hemifrån har varit mindre stressade, har haft bättre möjligheter till återhämtning och har fått bättre eller mycket bättre balans mellan arbetsliv och privatliv än före pandemin. Det visar en...

  • Skrivet april 26, 2022
  • 0
 • Distansarbete och att jobba hemifrån.

  Frihet under ansvar: Att arbeta på distans innebär frihet under ansvar. Eftersom distansarbete försvårar arbetsgivarens möjlighet att tidigt upptäcka signaler på ohälsa, är det viktigt att anställda medverkar till att skapa goda arbetsförhållanden och uppmärksammar arbetsgivaren på...

  • Skrivet april 13, 2022
  • 0
 • Hemarbete gynnar tätbebyggda socioekonomiskt starka närförorter

  Hur har distansarbete påverkat förutsättningarna för stadsliv i olika stadsdelar och vad betyder det för stadslivet i framtiden? I rapporten ”Stadsliv på hemmaplan” har Fastighetsägarna Stockholm undersökt hur dagbefolkning och restaurangomsättning förändrats i olika delar av Stockholmsområdet...

  • Skrivet april 6, 2022
  • 0
 • Antalet som flyttar från storstäderna slår rekord

  Utflyttningen från Stockholm, Göteborg och Malmö har ökat med 77 procent sedan tiden runt millennieskiftet och utvecklingen har snabbats på under pandemin. Starkast är trenden i Stockholms stad, där över 70 000 personer flyttade till någon annan...

  • Skrivet mars 15, 2022
  • 0
 • Brister i hemarbetsplatserna

  Många av de som jobbar hemifrån under pandemin har bristfälliga arbetsplatser. Vissa sitter vid icke-ergonomiska köksbord och en del har till och med fått fysiska besvär av hemarbetet. Det visar en ny Sifo-undersökning* på uppdrag av förvaringsföretaget...

  • Skrivet januari 29, 2022
  • 0
 • En av fem trött och okoncentrerad vid hemarbete enligt ny Sifo-undersökning

  19 procent av svenskarna har haft koncentrationssvårigheter eller varit överdrivet trötta minst en gång i veckan när de har arbetat hemifrån under pandemin, visar en ny Sifo-undersökning utförd på uppdrag av smarta hem-experten Netatmo.  Samtidigt har luftkvaliteten i hemmen försämrats, men sju av tio vet...

  • Skrivet januari 1, 2022
  • 0
 • Hemarbete är här för att stanna

  Hemarbetet väntas fortsätta 2022. En ny Sifo-undersökning på uppdrag av förvaringsföretaget Elfa visar att de som jobbat hemifrån under 2021 även kommer fortsätta jobba hemma under 2022. Vanligast är att arbeta hemifrån några dagar i veckan. Vikten...

  • Skrivet december 28, 2021
  • 0
 • Fem tips när ansvaret för cybersäkerheten flyttar hem

  Fördelarna med en mer flexibel arbetsmiljö är många, men det är utmaningarna också. För samtidigt som vi är vana vid att ansvaret för cybersäkerheten ligger i trygga händer hos IT-avdelningen ser det annorlunda ut när man sätter...

  • Skrivet november 23, 2021
  • 0
 • Det kommer bli bättre än någonsin att jobba på kontor

  Vi är många som har jobbat hemifrån under pandemin. Kanske har vi vant oss vid de korta pendlingsavstånden. Nu ska vi tillbaka till arbetsplatsen och många känner sig tveksamma till att lämna hemmakontoret. Men har vi glömt...

  • Skrivet november 9, 2021
  • 0
 • Ökat distansarbete påverkade kollektivtrafikresandet

  45 procent av den arbetande befolkningen distansarbetade under februari till juli 2021 och 70 procent av dem planerar att återgå till sina resor med kollektivtrafiken när restriktionerna försvinner. Men många har inte kunnat distansarbeta alls och 47...

  • Skrivet september 29, 2021
  • 0