Alla inlägg taggade "Hemliga tvångsmedel"

  • Hemlig dataavläsning avgörande verktyg för Polismyndigheten

    Åklagarmyndigheten och samverkande myndigheter har i dag lämnat den årliga redovisningen över användning av hemliga tvångsmedel. I år redovisas även hemlig dataavläsning, HDA, som är ett viktigt verktyg för att kunna klara upp fler brott. – Erfarenheterna...

    • Skrivet juni 1, 2021
    • 0