Alla inlägg taggade "Hjärt- Lungfonden"

 • Många lever med KOL i Örebro län – men saknar diagnos

  Mellan 400 000 och 700 000 människor i Sverige beräknas leva med lungsjukdomen KOL. Mörkertalet är stort då många lever med KOL utan att ha fått diagnos. I Örebro län dog 89 personer av KOL 2020 jämfört...

  • Skrivet november 21, 2021
  • 0
 • Registrering av långtidsblodsocker ska hjälpa fler med diabetes

  Omkring en halv miljon människor i Sverige beräknas leva med diabetes idag, varav ungefär nio av tio med typ 2-diabetes. Många bär på sjukdomen utan att veta om det. För att bättre kunna identifiera, behandla och följa...

  • Skrivet november 15, 2021
  • 0
 • Registrering av långtidsblodsocker ska hjälpa fler personer i Örebro län med diabetes

  Omkring 19 000 personer i Örebro län lever med diabetes, enligt en sammanställning från Hjärt-Lungfonden och Nationella Diabetesregistret. Ungefär nio av tio har typ 2-diabetes och många bär på sjukdomen utan att veta om det. För att bättre kunna identifiera, behandla...

  • Skrivet november 12, 2021
  • 0
 • Viktuppgång i tonåren ger större risk för dödlig hjärtinfarkt

  En kraftig ökning av BMI hos pojkar i puberteten ökar risken för hjärtinfarkt i vuxenlivet. Dessutom löper vuxna män vars BMI steg mycket under tonåren större risk att dö om de väl drabbas av en infarkt. Det...

  • Skrivet oktober 19, 2021
  • 0
 • Hjärt-kärlsjuka har fått ytterligare 14 år tack vare forskningen

  Nu publicerar Hjärt-Lungfonden nya siffror för hur forskningen har bidragit till att rädda liv och ge fler levnadsår till dem som insjuknar i hjärt-kärlsjukdom. Enligt beräkningar som Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) har gjort på uppdrag...

  • Skrivet oktober 9, 2021
  • 0
 • Många underskattar sin risk för hjärt-kärlsjukdom

  Svenskarna blir allt mer stillasittande och motionerar allt mindre. Samtidigt lever två miljoner svenskar med hjärt-kärlsjukdom, vilket är den främsta dödsorsaken i Sverige. Ändå underskattar en av tre sin risk för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Det visar...

  • Skrivet september 24, 2021
  • 0
 • Fyra av tio svenskar i övre medelåldern har plack i kärlen

  Den första vetenskapliga publikationen från Hjärt-Lungfondens största forskningssatsning, befolkningsstudien SCAPIS, visar att fyra av tio svenskar mellan 50 och 64 år har synliga plack i hjärtats kranskärl. Studien är ett viktigt bidrag i arbetet med att kartlägga svenska...

  • Skrivet september 21, 2021
  • 0
 • Ny forskning: ”Influensavaccinering efter hjärtinfarkt bör bli standard”

  Forskning presenterad som särskilt betydelsefull vid European Congress of Cardiology idag visar att tidig influensavaccinering av patienter med hjärtinfarkt eller annan akut kranskärlssjukdom minskar risken för död, hjärtinfarkt eller stentorsakad blodpropp. Nu hoppas Hjärt-Lungfonden och forskarna att...

  • Skrivet augusti 30, 2021
  • 0
 • Ökad väntan på ambulans vid hjärtstopp

  Väntetiden på ambulans är i genomsnitt 17 minuter i landet, en ökning med över en minut sedan 2016. En kartläggning som Hjärt-Lungfonden har gjort visar också att tiden varierar med drygt en halvtimme beroende på var i...

  • Skrivet juli 18, 2021
  • 0
 • Hjärt-kärlsjukdom kostar 60,2 miljarder per år

  Hjärt-kärlsjukdom kostar inte bara liv och lidande utan även stora summor pengar. På ett år uppgår kostnaden för samhället till hela 60,2 miljarder kronor – motsvarande närmare 6 000 kronor per invånare i Sverige. Det visar en...

  • Skrivet juni 13, 2021
  • 0