All posts tagged "Hjärtsvikt"

 • Hungerhormon förbättrar pumpförmågan vid hjärtsvikt

  Forskning vid Karolinska Institutet visar att ett hungerhormon kan öka hjärtats pumpförmåga vid hjärtsvikt. Efter två timmars behandling hade mängden blod, som hjärtat pumpar ut under en minut ökat med 28 procent. Studien har anslag från Hjärt-Lungfonden....

  • Posted augusti 10, 2023
  • 0
 • Y-kromosomförlust orsakar hjärtsvikt

  Förlust av Y-kromosomen i mäns vita blodkroppar är kopplat till sjukdom och död, men något tydligt orsakssamband har tidigare inte varit känt. I en studie som publiceras i tidskriften Science visar forskare vid Uppsala universitet att förlust...

  • Posted juli 22, 2022
  • 0
 • Markör visar vem som kan drabbas av hjärtsvikt

  Cirka 250 000 personer i Sverige lider av hjärtsvikt. 2 883 svenskar dog av hjärtsvikt 2020. Hjärtsvikt uppkommer ofta som en följd av andra hjärtsjukdomar som hjärtinfarkt, hjärtklaffsjukdom eller hjärtrytmrubbningar. Nu har forskning med stöd från Hjärt-Lungfonden...

  • Posted januari 4, 2022
  • 0
 • AI kan förutse död och hjärtsvikt efter hjärtinfarkt

  Omkring 25 000 svenskar drabbas varje år av hjärtinfarkt och ungefär en fjärdedel av dem dör eller utvecklar hjärtsvikt, som är ett allvarligt och livshotande tillstånd. Ny forskning med stöd av Hjärt-Lungfonden visar att det går att...

  • Posted december 22, 2021
  • 0
 • Samband mellan nedsatt kognitiv förmåga och försämrad prognos vid hjärtsvikt

  Hjärtsvikt är en folksjukdom som drabbar 250 000 svenskar. Trots nya behandlingar, som moderna läkemedel och defibrillatorer, är dödligheten fortfarande hög och prognosen sämre än för vissa cancersjukdomar. Nu visar en ny studie ett samband mellan nedsatt...

  • Posted augusti 22, 2020
  • 0
 • Fetmakirurgi ger kraftigt minskad risk för hjärtsvikt

  Överviktiga som genomgår fetmakirurgi löper 35 procent lägre risk att drabbas av hjärtsvikt jämfört med de som enbart behandlas med läkemedel och kostomläggning. Det visar en ny studie med stöd av Hjärt-Lungfonden. Upptäckten kan få stor betydelse...

  • Posted september 22, 2019
  • 0
 • Hjärtsvikt ger mycket oro och ångest

  Vardagen för personer med hjärtsvikt präglas av stor oro och ångest inför sjukdomen och sin framtid. Det visar resultat från Netdoktors upplysningskampanj Harduhjärtsvikt.se där personer med hjärtsvikt, och deras anhöriga, berättar om hur det är att leva med sjukdomen....

  • Posted januari 21, 2018
  • 0
 • Dödstalen i hjärtsvikt trotsar trenden

  Allt fler som drabbas av hjärt-kärlsjukdom räddas till livet. Men hjärtsvikt trotsar den positiva utvecklingen genom att orsaka lika många dödsfall idag som för 15 år sedan, enligt siffror från Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport. En ny studie har stora...

  • Posted oktober 26, 2017
  • 0
 • Hälsa – Allt fler har högt blodtryck

  En av fem svenskar har högt blodtryck och mest markant är ökningen hos personer över 65 år, visar Hjärtrapporten 2016 som i dag ges ut för tionde året i rad. Högt blodtryck orsakar allvarliga hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt,...

  • Posted november 5, 2016
  • 0