All posts tagged "Höga"

 • Pensionärer har minskat matinköpen på grund av höga priser

  Nästan en tredjedel av Örebro läns pensionärer, har minskat matinköpen på grund av höga priser. Matpriserna fortsätter att stiga, enligt SCB har prisnivån ökat med nästan 26 procent på två år. En ny medlemsundersökning från PRO, Pensionärernas riksorganisation,...

  • Posted december 27, 2023
  • 0
 • Höga radonvärden i flera skolor landet över

  Svensk radonförening ser med oro på att Sveriges största arbetsplats: skolan, verkar ha stora problem med höga radonhalter landet över. I lokalnyhet efter lokalnyhet rapporteras att skolor runt om i landet verkar ha för höga radonhalter. Det...

  • Posted oktober 12, 2023
  • 0
 • Höga elpriser skadar det lokala näringslivet

  En ny enkätundersökning visar att solenergi är det mest populära energislaget bland Sveriges region- och kommunpolitiker, trots att solenergi idag endast står för drygt 1 procent av Sveriges energiförsörjning. Samtidigt uppger en stor majoritet av politikerna att...

  • Posted maj 4, 2023
  • 0
 • Höga priser motverkar högkostnadsskydd

  Höga priser motverkar tandvårdens högkostnadsskydd. När du går till tandläkaren får du statligt tandvårdsstöd direkt när du betalar, har du höga tandvårdskostnader finns dessutom ett högkostnadsskydd som är baserat på referenspriser. I en ny analys från Försäkringskassan...

  • Posted november 14, 2022
  • 0
 • EU:s bilpolitik ger höga klimatutsläpp

  EU-parlamentet ställde sig bakom EU-kommissionens förslag om att fasa ut bilar med förbränningsmotorer. Det är en felaktig politik som leder till onödigt höga koldioxidutsläpp i framtiden, menar Gustav Melin, vd för Svebio, Svenska Bioenergiföreningen. Beslutet är felaktigt...

  • Posted juni 10, 2022
  • 0
 • Höga skördenivåer i många län

  God övervintring och lagom med regn har bidragit till höga skördenivåer för höstvete i många län. Det visar ny regional statistik. Skåne, Västra Götalands och Örebro län har rekordhöga avkastningsnivåer för höstvete. På riksnivå är hektarskörden av...

  • Posted december 15, 2019
  • 0