All posts tagged "Högre utbildning"

 • Ärftliga faktorer för högre utbildning väger tyngre i ekonomiskt utsatta områden

  Till viss del påverkar genetiska faktorer om en person läser vidare efter gymnasiet. I en nyligen publicerad studie har forskare vid Uppsala universitet sett att genetiska faktorer har en större effekt på sannolikheten att genomgå högre utbildning...

  • Posted april 28, 2021
  • 0
 • Utökad läkarutbildning löser inte hälso- och sjukvårdens problem

  Ministern för högre utbildning och forskning har i samband med budgetpropositionen 2018 aviserat en utökning av läkarutbildningen i Sverige, motivet som anförs är brist på läkare samt att Sverige bör klara sin försörjning av läkare på egen...

  • Posted oktober 28, 2017
  • 0
 • Minskat men fortsatt starkt söktryck

  Antalet anmälningar till högre utbildning minskar i hela landet och det gäller även för Örebro universitet, som i år lockar 43 000 sökande och är det sjunde mest sökta lärosätet i Sverige. Två utbildningar ligger på listan...

  • Posted april 20, 2017
  • 0