Alla inlägg taggade "Högskolan i Gävle"

 • Vi har upptäckt gåtan bakom spridningen av covid-19 i USA

  – Vår upptäckt gör det möjligt för oss att se mönster som de konventionella metoderna inte kan upptäcka. Som vilken effekt olika åtgärder för att begränsa smittan har, säger Bin Jiang, professor i samhällsbyggnad vid Högskolan i...

  • Skrivet april 25, 2021
  • 0
 • Forskare om pandemirestriktioner: Öka efterlevnaden istället för många restriktiva åtgärder

  Svar från 9500 invånare i 11 länder i en EU-finansierad studie, har gett forskarna en insikt i hur regeringar bör agera för att stoppa spridningen av viruset. – Att genomföra en kombination av många restriktiva åtgärder har...

  • Skrivet april 11, 2021
  • 0
 • Akademiker hämtar kraft från naturen under coronapandemin

  En ny studie från Högskolan i Gävle visar att naturen är den överlägset största resursen när högskolornas akademiker behöver hantera stress och distansarbete under coronapandemin.   I en ny studie har forskare undersökt vilka metoder akademiker vid...

  • Skrivet januari 11, 2021
  • 0
 • Så gör vi en grön omstart efter pandemin

  Pandemin har lett till en viss minskning av utsläpp av växthusgaser. För att trenden ska fortsätta när världsekonomin tar fart igen krävs en medveten satsning på hållbarhet, menar Karl Hillman, docent i miljövetenskap vid Högskolan i Gävle....

  • Skrivet december 9, 2020
  • 0
 • Gröna jobb krävs för att stå emot städernas kommande kriser

  Vi måste skapa de här nya gröna jobben, säger Johan Colding, ge de grupper som nu protesterar verktyg och förutsättningar att göra något. Förändra vårt sätt att se på vad ett arbete är och detta arbete kring...

  • Skrivet december 6, 2020
  • 0
 • Nu samlas forskarna: “Vi måste göra våra städer hållbara”

  3 november invigs forskarskolan “Future-Proof Cities” vid Högskolan i Gävle. En unik satsning där forskarna i tillsammans med näringslivet och samhällsplaneringen, direkt ska kunna implementera lösningar för en hållbar stadsutveckling. År 2050 väntas nära 70 procent av...

  • Skrivet november 5, 2020
  • 0
 • Ökad polarisering mellan könen – De flesta partiers väljare positiva till mångfald

  Kvinnorna har aldrig tidigare, sedan mätningarna började 2005, haft så goda erfarenheter av mångfald och de flesta partiers väljare är positiva. Det visar Mångfaldsbarometern från Högskolan i Gävle. Rekordgoda erfarenheter för kvinnorna – men männen uppger försämrade...

  • Skrivet september 11, 2020
  • 0
 • Dofter avslöjar vilken skog som är mest värdefull att bevara

  Det är väldigt få orörda skogar kvar och för att vi ska få ett motståndskraftigt samhälle i framtiden måste vi rädda de områden där den biologiska mångfalden är som värdefullast, säger Nils Ryrholm. professor i biologi vid...

  • Skrivet augusti 11, 2020
  • 0
 • Chefens förutsättningar avgör hur personalen mår

  – Första linjens chefer är helt beroende av stödet och möjligheterna uppifrån. Det glöms lätt bort när man pratar om den enskilde chefen, säger Heidi Hagerman, forskare vid Högskolan i Gävle. Heidi Hagerman har i sin forskning...

  • Skrivet augusti 24, 2019
  • 0
 • Flexibelt arbete – himmel eller helvete?

  En forskargrupp under ledning av Gunnar Bergström, professor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle, ska under sex år undersöka det flexibla arbetets möjligheter och risker. Under rubriken “Arbetslivets utmaningar” beviljar Forte, forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd,...

  • Skrivet juni 22, 2019
  • 0