All posts tagged "Högskolepedagogik"

  • Lyckad satsning på högskolepedagogik vid Örebro Universitet

    På bara tio år har Högskolepedagogiskt centrum (HPC) vid Örebro universitet gått från att vara en helt ny stödverksamhet, till en väletablerad och strategisk funktion som bidrar till universitetets och samhällets utveckling. Det visar en studie som...

    • Posted maj 26, 2023
    • 0