All posts tagged "Höjd beredsap"

  • Åtgärder stärker kommunal räddningstjänst under höjd beredskap

    MSB redovisar idag två regeringsuppdrag som är av stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av den kommunala räddningstjänstens roll inom det civila försvaret. Det ena uppdraget handlar om att beskriva hur räddningstjänsten behöver vara utformad för att...

    • Posted mars 1, 2023
    • 0