Alla inlägg taggade "Höjning"

 • Bolånetagare i kläm

  SvD har uppmärksammat att bolånekunder har fått högre räntor än vad man kommit överens om med banken, många känner sig lurade då man fått erbjudande om en låg ränta och signerat ett avtal men sedan fått en...

  • Skrivet juni 15, 2022
  • 0
 • Förslag på höjt försörjningskrav vid invandring av arbetskraft

  Regeringen avser inom kort att besluta en lagrådsremiss som gäller höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare, förslaget syftar till att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden och motverka konkurrens med låga löner. Det nuvarande regel­verket har under­lättat för oseriösa arbets­givare...

  • Skrivet juni 9, 2022
  • 0
 • SBAB först ut med att höja sparräntan

  SBAB höjer sin inlåningsränta för privatkunder med 0,25 procentenheter till 0,75 %. Förändringen träder i kraft idag torsdag 2 juni. SBAB höjer idag räntan på sina sparkonton för privatkunder med 0,25 procentenheter. Det innebär att SBAB är...

  • Skrivet juni 2, 2022
  • 0
 • TCO föreslår hur pensionerna kan höjas

  TCO har nu presenterat ett förslag hur pensionerna kan höjas inom ramen för den nuvarande pensionsöverenskommelsen. Förslaget består av tre delar: höjd pensionsavgift, höjda utgående pensioner och en utdelning av tillfälliga överskott. TCO förutsätter att riksdagens pensionsgrupp...

  • Skrivet maj 25, 2022
  • 0
 • Boräntor kring 4 procent det nya normala

  Riksbanken väntas höja reporäntan med 0,25 procentenheter vid samtliga beslutstillfällen i år. Reporäntan väntas sedan toppa på 2,0 procent i februari 2024. Den rörliga bostadsräntan (tremånaders) stiger till 2,7 procent i januari nästa år för att därefter...

  • Skrivet maj 19, 2022
  • 0
 • Långsiktiga satsningar höjer pensionerna med miljoner

  För att förstärka framtida pensioner föreslår Stockholms Handelskammare en reform som skulle ge medelinkomsttagaren 2,3 miljoner kronor extra i pensionskuvertet efter 45 år på arbetsmarknaden. I rapporten ”Stärkta pensioner för ett starkare Sverige” visas hur människors pensioner...

  • Skrivet maj 16, 2022
  • 0
 • SBAB höjer räntan

  SBAB höjer sina listräntor för bolån med 0,10–0,30 procentenheter. Förändringarna gäller från och med onsdag 4 maj. Det är SBAB:s ambition att agera transparent med listräntorna för bolån genom en följsamhet i förhållande till upplåningskostnaderna. SBAB:s räntesättningsmodell...

  • Skrivet maj 4, 2022
  • 0
 • Så mycket höjer en pool värdet på ett hus

  Till skillnad från andra lyxprodukter, som till exempel en bil eller båt, som minskar i värde så höjer en pool värdet på en fastighet. För Storstockholm är siffran hela 315 000 kronor. Det visar en ny analys...

  • Skrivet april 19, 2022
  • 0
 • Höjd pension för närmare 33 000 pensionärer i Örebro län med nytt S-förslag

  Den socialdemokratiska regeringen föreslår att en ny skattefri förmån, ett så kallat garantitillägg, ska införas till pensionärer med låga inkomster. Reformen ger en halv miljon pensionärer 1 000 kronor mer i plånboken varje månad. Totalt får en...

  • Skrivet april 8, 2022
  • 0
 • Brister i regeringens alkoholskatteberäkningar

  En ny rapport visar att det finns skäl att ifrågasätta regeringens beräkningar avseende hur en höjd skatt på alkohol kommer att påverka svenskarnas alkoholkonsumtion. Rapporten visar även att höjningen av alkoholskatten sannolikt kommer leda till minskade marknadsandelar...

  • Skrivet mars 19, 2022
  • 0