Alla inlägg taggade "Hot"

 • Attacker mot yttrandefriheten och spridning av desinformation hotar folkhälsan

  Regeringars attacker mot yttrandefrihet i kombination med en ström av desinformation under covid-19-pandemin har haft en förödande inverkan på människors möjlighet att få tillgång till korrekt och aktuell information för att kunna hantera den växande globala hälsokris...

  • Skrivet oktober 22, 2021
  • 0
 • 4,7 miljoner kronor till forskning om att förebygga hot och våld inom psykiatrin

  Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) har beslutat att tilldela projektet Safewards, ett evidensbaserat våldspreventivt program som på ett nytt sätt kan bidra till att minska våld och tvångsåtgärder i psykiatrisk heldygnsvård, 4,7 miljoner kronor till...

  • Skrivet oktober 14, 2021
  • 0
 • Kvinna hotade personal på behandlingshem

  Polisen har kallats till ett behandlingshem i Laxå med anledning av bråk och skadegörelse. Polisen kallades till platsen vid sjutiden på onsdagskvällen efter att en kvinna ska ha attackerat personal på boendet. Hon uppges även ha hotat...

  • Skrivet oktober 13, 2021
  • 0
 • Efterfrågestyrda vårdtjänster hotar principen om vård efter behov

  Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik och det etiska rådet inom Svensk sjuksköterskeförening lanserar gemensamt etiskt uttalande om efterfrågestyrda vårdtjänster. Uttalande avser att ur ett sjuksköterske- och läkarprofessionsperspektiv belysa etiska problem med det ökade utbudet av efterfrågestyrda...

  • Skrivet oktober 8, 2021
  • 0
 • Köttindustrins bränder hotar miljontals djur i Brasilien

  World Animal Protection, en av världens största djurvälfärdsorganisationer, ger nu akut hjälp till vilda djur i Brasilien. Miljontals djur hotas, när stora områden bränns för att ge plats åt köttindustrin. En ny rapport visar att svenska banker...

  • Skrivet oktober 3, 2021
  • 0
 • Kulturarv hotas av ny plan för vattenkraft

  EU-direktiv samt nationella och regionala planer och miljömål hotar Sveriges kulturarv vid vatten. Hela existensen för dessa miljöer äventyras när vattendrag ska återställas och hinder för fiskar undanröjas. – Längs våra vattendrag finns inte bara naturvärden, utan...

  • Skrivet september 21, 2021
  • 0
 • Demokratin är ingenting vi kan ta för givet

  Hat och hot mot förtroendevalda, motståndet mot jämställdhet och ett demokratisamtal med EU-minister Hans Dahlgren. Den här veckan arrangerar Örebro universitet flera aktiviteter som ingår i Demokrativeckan. Som en del i det nationella firandet av att svensk...

  • Skrivet september 20, 2021
  • 0
 • Otydligt ansvar hotar framtida vattenförsörjning

  Tillgången till vatten är generellt god i Sverige. Men om vi ska kunna säkra vattentillgången mot framtida klimathot behöver ansvaret tydliggöras och en långsiktig strategi sjösättas. En sådan måste utgå från en bred politisk diskussion. Det visar...

  • Skrivet september 11, 2021
  • 0
 • Hot och våld – vardag för myndighetsanställda

  Var fjärde medlem inom offentlig sektor och vid advokat- och juristbyråer har utsatts för hot, våld eller trakasserier. Det visar en ny undersökning från fackförbundet Akavia. ”Oacceptabelt”, menar Anna Nitzelius på Akavia. – Det är helt oacceptabelt...

  • Skrivet september 5, 2021
  • 0
 • Stökigt på socialförvaltningen i Hallsberg

  Tre personer som stökat runt på socialförvaltningen i Hallsberg. En person frihetsberövad för berusning. Händelsen rubriceras som olaga hot, misshandel och hot mot tjänsteman. Örebro län | Hallsberg Örebronyheter Källa polisen.se

  • Skrivet augusti 31, 2021
  • 0