Alla inlägg taggade "HPV-vaccination"

  • Hög vaccinationstäckning för skydd mot HPV

    HPV-vaccination av alla barn oavsett kön har fått en bra start under höstterminen 2020, trots covid-19-pandemin. Nästan lika många pojkar som flickor i årskurs 5 var vaccinerade med en dos av HPV-vaccin i slutet av 2020. Det...

    • Skrivet mars 30, 2021
    • 0