All posts tagged "Hushåll"

 • Separationer mångdubblar risken att flytta hem till en förälder

  Hushåll där fler än två generationer bor tillsammans – alltså mor- eller farförälder, förälder och barn – är ovanliga i Sverige. Men en ny studie i sociologi visar att sannolikheten för att föräldrar med svensk bakgrund bor...

  • Posted mars 31, 2018
  • 0
 • Hällefors har flest fiberanslutna hushåll i länet

  Hällefors har flest fiberanslutna hushåll i länet, men Örebro har flest hushåll anslutna med hastighet över 100Mb/s! Närmare 73 procent av länets hushåll har tillgång till fiber – 6:e bäst i riket 72,80 procent av hushållen i Örebro...

  • Posted mars 29, 2018
  • 0
 • Osäkrare läge för gör-det-själv-marknaden

  Hushållens inköp av byggvaror, den sk Gör-det-självmarknaden, beräknas ha ökat med ett par procent under 2017, säger analysföretaget Industrifakta i en färsk prognos. – Totalt sett var utvecklingen positiv förra året och utvecklingen gynnades av det fortsatt...

  • Posted mars 18, 2018
  • 0
 • Två av tre skulle konsumera mindre om räntan höjs

  Två av tre svenska hushåll med bostadslån behöver dra ned på sin konsumtion vid en eventuell räntehöjning. Hos de flesta är restaurangbesöken den utgift som ryker först. Om även sparande inkluderas är det så många som fyra...

  • Posted mars 9, 2018
  • 0
 • Hushållens skulder och framtidens bostadsfinansiering

  Ny rapport som presenteras på seminarium i Stockholm den 22 februari, som en underlagsrapport till delegation bostad 2030. Enligt rapporten behövs nya sätt att finansiera bostadsbyggandet. Hushållens belåning kan inte fortsätta att öka, och stå för hela...

  • Posted februari 23, 2018
  • 0
 • Hundars och katters bidrag till samhällsekonomin har beräknats

  I vart fjärde svenskt hushåll finns minst en hund eller katt, och djuren har en viktig roll i mångas liv. Trots att vi spenderar avsevärda och allt större belopp på våra hundar och katter har deras ekonomiska...

  • Posted december 24, 2017
  • 0
 • Kommentar från HSB: ”Skärpt amorteringskrav nytt hinder för unga i storstäderna”

  Regeringen har nu gett Finansinspektionen grönt ljus att gå vidare med förslaget om skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skulder i relation till sin inkomst, enligt planen ska de nya reglerna börja gälla den 1 mars 2018....

  • Posted december 1, 2017
  • 0
 • 1 av 4 hushåll har svårt att betala en oväntad utgift på 15 000 kronor

  För ett av fyra hushåll (24 %) är det en utmaning att betala en oförutsedd utgift på 15 000 kronor. För sex procent är det en omöjlighet. Det visar Lindorffs undersökning Betalningsindikatorn, som genomförs tillsammans med undersökningsföretaget Demoskop. Undersökningsresultatet visar...

  • Posted november 22, 2017
  • 0
 • Rut firar 10 år och har omsatt 45 miljarder kronor

  Den 1a juli 2017 är det 10 år sedan rutavdraget infördes och svenska hushåll har sedan dess köpt hemnära tjänster från professionella företag till ett värde av 45 miljarder kronor vilket motsvarar knappt 100 000 heltidsårsarbeten. ”Vi var med vid...

  • Posted juni 26, 2017
  • 0
 • Uteätande allt viktigare i matbranschen

  En större andel av hushållens matbudget läggs på tillagad mat från restauranger. Det skapar ökad efterfrågan på svenskproducerade livsmedel. Trots den snabba tillväxten är det fortfarande dagligvaruhandeln som står för den dominerande delen av den totala livsmedelsförsäljningen....

  • Posted juni 6, 2017
  • 0