All posts tagged "Hyresrätt"

 • Dubbelt så dyrt att bo i ny hyresrätt jämfört med bostadsrätt

  Trots att priserna stigit på bostadsmarknaden är det fortfarande betydligt dyrare att bo i en nyproducerad hyresrätt jämfört med en nyproducerad bostadsrätt, även när man räknar in räntan på bostadslån. Det visar en rapport som Prognoscentret har...

  • Posted augusti 24, 2021
  • 0
 • Fri hyressättning löser inte bostadskrisen och gör hyresrätten mindre attraktiv och trygg

  – Januaripartiernas förslag om fri hyressättning vid nyproduktion löser inte den svenska bostadsbristen. Det är inte de betalningsstarkaste hushållen vi främst behöver bygga för idag – tvärtom, säger Anders Nordstrand, VD för Sveriges Allmännytta. Kraftigt ökade byggpriser...

  • Posted april 26, 2020
  • 0
 • Årlig undersökning visar fortsatt stor bostadsbrist i landet

  Idag publicerades Boverkets bostadsmarknadsenkät där samtliga landets kommuner rapporterat in situationen på bostadsmarknaden. Totalt 240 kommuner (83 procent) anger att det råder underskott på bostäder. –Det är ett underbetyg till den svenska bostadspolitiken att lite drygt 4...

  • Posted maj 14, 2019
  • 0
 • V-förslag ger tusenlappar i sänkt hyra

  Mer än vartannat hushåll har inte möjlighet att flytta in i en nybyggd hyresrätt. En ny slags hyresmodell – vänsterhyror – skulle sänka månadskostnaden för dessa boenden markant. Vänsterpartiet föreslår en ny typ av hyresmodell, som skulle...

  • Posted juni 20, 2018
  • 0
 • Hyresrätten är dörren till ett integrerat Sverige

  En unik kartläggning på kommunnivå, stadsdelsnivå och bostadsområdesnivå visar att mångfalden finns där utbudet av hyresrätter är stort. Låg mångfald finns i innerstäderna där bostadsrätten är dominerande upplåtelseform liksom i villaförorter. Södermalm i Stockholm, Majorna-Linné i Göteborg...

  • Posted maj 27, 2018
  • 0
 • Nya förslag för ett väl fungerande hyresförhandlingssystem

  Ett väl fungerande hyresförhandlingssystem är en förutsättning för att långsiktigt säkra hyresrättens konkurrenskraft och funktion i samhället. Därför behöver marknadens parter ta ett gemensamt ansvar för att värna och utveckla hyresrätten för både nuvarande och kommande generationers...

  • Posted april 14, 2018
  • 0
 • Vi behöver krafttag för hyresrättens ekonomiska villkor

  SABO intensifierar sitt arbete för rättvisare skatter för hyresrätten. Med dagens bostadsbrist och renoveringsbehov är reformer mer angelägna än någonsin. Därför uppdaterar vi tillsammans med Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna våra gemensamma förslag på skattereform för hyresrätten. Den statliga...

  • Posted september 11, 2017
  • 0
 • Den allmänna hyresnivån behöver höjas med mellan 2,5 och 3,5 procent 2018

  Nu presenterar Fastighetsägarnas fyra regionföreningar sin gemensamma syn på hur mycket den allmänna hyresnivån behöver höjas under 2018. Ska hyresrätten kunna fortsätta att utgöra ett modernt och attraktivt boende med en stark position på den svenska bostadsmarknaden,...

  • Posted augusti 31, 2017
  • 0
 • Hyresrätter återtar ledartröjan

  Enligt en rundringning som Industrifakta har gjort, råder det stor aktivitet runt om i de svenska kommunerna. Många kommunala bostadsbolag, som inte har byggt bostäder på flera år, uppger att de är igång med, eller planerar, ett...

  • Posted juli 17, 2017
  • 0
 • Skattereform för hyresrätten saknas i regeringens budgetförslag

  En skattereform för hyresrätten saknas i den ekonomiska vårproposition som har presenterats, konstaterar Marie Linder, Hyresgästföreningens förbundsordförande, i en kommentar. – Vi hade hoppats få se att regeringen presenterade en skattereform för hyresrätten för att ytterligare ge...

  • Posted april 23, 2017
  • 0