All posts tagged "Ideella organisationer"

 • Givandet till ideella organisationer ökade under 2021

  Branschorganisationen Giva Sveriges prognos för 2021 visar att givandet till ideella organisationer fortsätter att öka. Det är allmänheten som har stått för stabiliteten under pandemin – men siffror från det fjärde kvartalet 2021 visar att även företagens...

  • Posted februari 27, 2022
  • 0
 • Allmänhetens givande ökade under pandemiåret

  Nu lanseras Giva Sveriges årliga rapport om gåvor och bidrag från allmänheten, företag och organisationer. Den visar att det befarade intäktstappet till ideella organisationer på grund av pandemin räddas av allmänhetens givande. Totalt samlades 9,2 miljarder in...

  • Posted maj 30, 2021
  • 0
 • Tio miljarder till ideell sektor – svenskarna gör stor skillnad för världen

  På onsdagen delades årets överskott från Svenska Postkodlotteriet ut till 56 ideella organisationer. Totalt har svenska lottköpare bidragit med mer än tio miljarder kronor till välgörande ändamål sedan lotteriet startade 2005. Sedan 2005 har 682 376 barn vaccinerats...

  • Posted mars 15, 2019
  • 0
 • MUCF behöver skärpa kontrollen av statsbidrag till ideella organisationer

  Statskontorets analys visar att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i allt väsentligt fullgör sitt uppdrag. Samtidigt är kontrollen i myndighetens bidragsgivning inte tillräcklig för att förhindra ett felaktigt utnyttjande av bidragen. MUCF fördelar årligen ut ungefär...

  • Posted oktober 2, 2017
  • 0