All posts tagged "IMGD"

  • Nu finns det bevis för att teamutveckling har effekt

    I mer än 30 år har Dr Susan Wheelan studerat arbetsgruppers utveckling. Baserat på sin egen och tidigare forskning, har hon utvecklat modellen Integrated Model of Group Development (IMGD) som beskriver fyra faser i en grupps utveckling,...

    • Posted januari 7, 2019
    • 0