All posts tagged "Immunterapi"

 • CAR-T-celler beväpnas för att bättre bekämpa cancer

  Immunterapi håller på att bli en framgångsrik metod för att behandla cancer. Forskare vid Uppsala universitet har nu utvecklat beväpnade CAR-T-celler som förstärker immunförsvaret mot cancerceller och som kan förbättra möjligheterna att behandla solida tumörer. Studien har...

  • Posted april 19, 2022
  • 0
 • Immunterapi vinner terräng i behandling av spridd svårbehandlad bröstcancer

  Omkring var tionde kvinna som drabbas av bröstcancer har en så kallad trippelnegativ variant, som främst drabbar kvinnor under 50 år. Den är mer svårbehandlad och innebär större risk för återfall än andra cancerformer. I november i...

  • Posted februari 5, 2022
  • 0
 • Nytt hopp för patienter med vanlig typ av njurcancer

  Studie visar att Keytruda® (pembrolizumab) som kombinationsbehandling ger signifikant förbättrad totalöverlevnad och progressionsfri överlevnad som första linjens behandling vid avancerad eller spridd njurcellscancer. Pembrolizumab är den första immunterapin som visat dessa resultat. Den pivotala fas 3 studien,...

  • Posted oktober 28, 2018
  • 0
 • Första positiva fas III studien med immunterapi vid aggressiv form av bröstcancer

  En fas III studie med immunläkemedlet Tecentriq▼ (atezolizumab) i kombination med cytostatika har för första gången visat att kvinnor med spridd trippelnegativ bröstcancer får en längre tid tills dess att sjukdomen försämras. Det innebär ett positivt besked...

  • Posted oktober 23, 2018
  • 0
 • Positiva överlevnadsdata för immunterapi vid småcellig lungcancer

  Tecentriq i kombination med kemoterapi ger förlängd överlevnad vid tidigare obehandlad småcellig lungcancer. Det är det första betydande behandlingsframsteget för denna patientgrupp på över 20 år. Under den nu pågående världskongressen om lungcancer (WCLC) presenterades data från...

  • Posted september 27, 2018
  • 0