All posts tagged "Inbromsning"

 • Konjunkturen bromsar elektrifieringen

  Konjunkturen bromsar elektrifieringen, men solceller fortsätter öka, visar E.ONs elektrifieringsrapport. Konjunkturnedgången och de höga energipriserna ger ett tydligt avtryck i elanvändningen. I E.ONs elnät fortsatte dock installationerna av solceller att öka, till och med i ännu högre takt...

  • Posted december 3, 2022
  • 0
 • Industrins husbyggande fortsätter minska

  Affärskonsulterna Navet tar varje kvartal fram en konjunkturrapport som visar läget och förväntningarna på bygg- och fastighetsmarknaden. Den kommande rapporten, som presenteras i december, kommer att visa en tydlig inbromsning när det gäller de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna. En...

  • Posted november 28, 2022
  • 0
 • Förändringarna som kan bromsa Alzheimers sjukdom

  Hör Yvonne Freund Levi, forskare vid Örebro universitet och överläkare i geriatrik och psykiatriker, som berättade om aktuell forskning kring demenssjukdomen igår på internationella Alzheimerdagen. Livsstilsförändringarna som kan bromsa Alzheimers sjukdom, fysisk träning, minnesträning och rätt kost...

  • Posted september 22, 2022
  • 0
 • Bra fart i byggandet, men negativa förväntningar

  Takten i de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under årets första sex månader var god och om utvecklingen skulle fortsätta i samma hastighet i höst, skulle helårsvolymen kunna växa med 5-10 procent. Takten i de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under årets första...

  • Posted september 12, 2022
  • 0
 • Offentliga husbyggnadsinvesteringar bromsar in

  Enligt affärskonsulterna Navets kommande konjunkturrapport kan man utläsa att de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor har tappat fart. I volmen ingår tex skolor, förskolor, sjukvårdsbyggnader, idrott och andra offentliga byggnader. Det är i första hand ombyggnadsprojekten som...

  • Posted augusti 29, 2022
  • 0
 • Modehandelns återhämtning bromsar in

  Stilindex från Svensk Handel för juli månad 2022 visar att den förhållandevis goda utvecklingen som kunde anas i juni inte har hållit i sig. Ökningen från förra året är blygsamma 3,6% för kläder och för skor visas...

  • Posted augusti 11, 2022
  • 0
 • Skarp inbromsning i Mellansveriges efterfrågan på arbetskraft

  Arbetsgivare i Mellansverige, som innefattar Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län, rapporterar en sysselsättningstrend på +14 procent inför det tredje kvartalet 2022, enligt ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer. Det är en skarp inbromsning från föregående kvartal då arbetsgivare rapporterade en...

  • Posted maj 23, 2022
  • 0
 • Flera nya åtgärder vidtas den 23 december när smittspridningen väntas öka

  Folkhälsomyndighetens nya scenarier tyder på en ökad smittspridning som kan bli omfattande i mitten av januari. Flera tillfälliga åtgärder vidtas nu för att bromsa smittspridningen. Bland annat rekommenderas alla att arbeta hemifrån i den mån som arbetet...

  • Posted december 21, 2021
  • 0
 • Örebro läns museums stänger tillfälligt

  För att bromsa smittspridningen har nu lokala allmänna råd införs även i Örebro län. Det innebär bland annat att allmänheten uppmanas att avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, mm. Mot bakgrund av...

  • Posted november 3, 2020
  • 0
 • Oviss framtid när den globala ekonomin bromsar och arrangemang ställs in

  Med ett regeringsuppdrag som regionalt utvecklingsansvarig ska Region Örebro län samordna arbetet med hållbar utveckling i Örebro län. Det handlar bland annat om att ta ett samordnande ansvar för den regionala näringslivspolitiken och kulturpolitiken. Att med olika...

  • Posted mars 20, 2020
  • 0