Alla inlägg taggade "Inbromsning"

 • Örebro läns museums stänger tillfälligt

  För att bromsa smittspridningen har nu lokala allmänna råd införs även i Örebro län. Det innebär bland annat att allmänheten uppmanas att avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, mm. Mot bakgrund av...

  • Skrivet november 3, 2020
  • 0
 • Oviss framtid när den globala ekonomin bromsar och arrangemang ställs in

  Med ett regeringsuppdrag som regionalt utvecklingsansvarig ska Region Örebro län samordna arbetet med hållbar utveckling i Örebro län. Det handlar bland annat om att ta ett samordnande ansvar för den regionala näringslivspolitiken och kulturpolitiken. Att med olika...

  • Skrivet mars 20, 2020
  • 0
 • Offentliga sparandet tydligt lägre än målnivån

  Tillväxten i ekonomin har bromsat in och högkonjunkturen är nu över. Den offentliga sektorns finansiella sparande visar ett underskott på 17 miljarder kronor nästa år och det strukturella sparandet avviker tydligt från målnivån för överskottsmålet. Detta framgår...

  • Skrivet november 23, 2019
  • 0
 • Svagare konjunktur och splittrad byggmarknad

  Svensk konjunktur går nu in i en period med betydligt svagare tillväxt på grund av en dämpad internationell efterfrågan och effekterna av en kraftigt inbromsad aktivitet på byggmarknaden. Som motvikt gynnas den inhemska konsumtionen av ett fortsatt...

  • Skrivet juli 13, 2019
  • 0
 • Bromsen dras i det offentliga byggande men inte förrän nästa år

  Trots stort investeringsbehov i offentliga lokaler, till följd av den demografiska utvecklingen med ett ökat antal yngre och äldre, visar siffrorna från första kvartalet på motsatt utveckling. Under årets första tre månader har volymen minskat med ca...

  • Skrivet juli 7, 2018
  • 0
 • Den mellansvenska arbetsmarknaden förväntas bromsa in under våren

  Efter en optimistisk inledning på året bedömer arbetsgivarna att en viss inbromsning är att vänta i mellersta Sverige (Södermanland, Västmanland, Örebro och Värmland) och även om sysselsättningstrenden är fortsatt positiv har den gått ner med sju procentenheter...

  • Skrivet mars 14, 2017
  • 0