All posts tagged "Inbromsning"

 • Höjda räntor och svag valuta bromsar nyregistrering

  Höjda räntor och svag valuta bromsar nyregistreringen av både husvagnar och husbilar, försäljningen av både husvagnar och husbilar minskar i jämförelse med föregående år. Höjda räntor och en svag valuta som lett till prisökningar påverkar nyregistreringen negativt....

  • Posted augusti 6, 2023
  • 0
 • Inbromsning av bröstcancerscreening i Örebro län

  Socialstyrelsen bromsar utveckling av bröstcancerscreening i Örebro län, efter en översyn väljer Socialstyrelsen att behålla nuvarande rekommendationer för bröstcancerscreening. Region Örebro län uppmanas fortsatt enbart erbjuda mammografi till kvinnor mellan 40 och 74 år trots att fler...

  • Posted maj 29, 2023
  • 0
 • Närsynthet hos barn kan bromsas effektivt

  Närsynthet hos barn kan bromsas effektivt med tidig upptäckt, under den pågående ”Myopia Awareness Week” sätter Synsam extra fokus på barns och ungas närsynthet. Att upptäcka närsynthet i tid och därmed sätta in rätt behandling möjliggör en...

  • Posted maj 25, 2023
  • 0
 • Rejäl inbromsning på arbetsmarknaden i vår

  De svenska arbetsgivarna förväntar sig en fortsatt minskad rekryteringstakt och sysselsättningsprognosen inför det andra kvartalet sjunker till +9. Både jämfört med starten av året och på årsbasis är det en drastisk minskning. Tydligast är inbromsningen i finans-...

  • Posted mars 14, 2023
  • 0
 • Risk för mycket kraftig inbromsning

  Risk för mycket kraftig inbromsning av bostadsbyggandet, förutsättningarna för bostadsmarknaden och bostadsbyggandet har försämrats mycket snabbt sedan början av 2022. Hushållens köpkraft har försvagats markant 2022 och även i år, och hushållens förväntningar på den egna ekonomin...

  • Posted januari 8, 2023
  • 0
 • Inbromsning på arbetsmarknaden under årets första kvartal

  Svenska arbetsgivare förväntar sig en inbromsning i rekryteringstakten under det första kvartalet 2023 – sysselsättningsprognosen sjunker med 11 procentenheter, från +34 till +23, jämfört med föregående kvartal. Samtidigt är det stor skillnad mellan prognoserna för olika branscher...

  • Posted januari 5, 2023
  • 0
 • Konjunkturen bromsar elektrifieringen

  Konjunkturen bromsar elektrifieringen, men solceller fortsätter öka, visar E.ONs elektrifieringsrapport. Konjunkturnedgången och de höga energipriserna ger ett tydligt avtryck i elanvändningen. I E.ONs elnät fortsatte dock installationerna av solceller att öka, till och med i ännu högre takt...

  • Posted december 3, 2022
  • 0
 • Industrins husbyggande fortsätter minska

  Affärskonsulterna Navet tar varje kvartal fram en konjunkturrapport som visar läget och förväntningarna på bygg- och fastighetsmarknaden. Den kommande rapporten, som presenteras i december, kommer att visa en tydlig inbromsning när det gäller de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna. En...

  • Posted november 28, 2022
  • 0
 • Förändringarna som kan bromsa Alzheimers sjukdom

  Hör Yvonne Freund Levi, forskare vid Örebro universitet och överläkare i geriatrik och psykiatriker, som berättade om aktuell forskning kring demenssjukdomen igår på internationella Alzheimerdagen. Livsstilsförändringarna som kan bromsa Alzheimers sjukdom, fysisk träning, minnesträning och rätt kost...

  • Posted september 22, 2022
  • 0
 • Bra fart i byggandet, men negativa förväntningar

  Takten i de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under årets första sex månader var god och om utvecklingen skulle fortsätta i samma hastighet i höst, skulle helårsvolymen kunna växa med 5-10 procent. Takten i de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under årets första...

  • Posted september 12, 2022
  • 0