All posts tagged "Industrilokaler"

  • Investeringarna i industrilokaler och i småhus ökade kraftigt under 2021

    Under förra året ökade de totala husbyggnadsinvesteringarna med 3 procent, mätt i påbörjade investeringar. Utvecklingen drevs främst av en kraftig ökning av nybyggda industrilokaler, som ökade med 60 procent jämfört med 2020. Enligt Jens Linderoth, analysansvarig på NAVET...

    • Posted februari 28, 2022
    • 0