All posts tagged "Införande"

 • Införande av digital tillsyn på Solbacka

  Införande av digital tillsyn på Solbacka vård- och omsorgsboende, Kumla kommuns duktiga medarbetare är grunden inom vård- och omsorg. Men idag kan man också ta hjälp utav smart välfärdsteknik, så som digital tillsyn genom en trygghetskamera. En...

  • Posted december 1, 2022
  • 0
 • Regeringen vill införa ett system med kronvittnen och stärka skyddet för vittnen

  I dag har regeringen beslutat en lagrådsremiss med förslag för att bryta tystnadskulturen och få fler att våga vittna om brott. Bland annat föreslås en möjlighet till strafflindring för den som medverkar i utredningen av någon annans...

  • Posted januari 28, 2022
  • 0
 • Polisen i Örebro inför snabbare lagföring

  Nu inför polisen snabbare lagföring i polisområde Örebro. Snabbare lagföring är ett arbetssätt som ska minska tiden från brott till dom betydligt. Arbetssättet införs i polisområde Örebro 17 januari 2022. Snabbare lagföring är ett regeringsuppdrag och samarbete...

  • Posted januari 17, 2022
  • 0
 • Basindustrin välkomnar införandet av en skärpt elnätsreglering

  Dagens besked om elnäten från Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan visar att regeringen nu går från ord till handling för att skapa en bättre balans mellan nätägarnas och kundernas intressen. SKGS som representerar den svenska basindustrin välkomnar...

  • Posted augusti 17, 2018
  • 0