All posts tagged "Information"

 • Sexualbrott på nätet ökar – information ska öka medvetenheten

  Under det dryga året som ISÖB (Internetrelaterade Sexuella Övergrepp mot Barn) haft sin verksamhet igång i polisregion Bergslagen har anmälningarna ökat inom alla brottskategorier som gruppen handlägger. Gruppen handlägger bland annat barnpornografibrott (127 ärenden under 2020), utnyttjande...

  • Posted februari 23, 2021
  • 0
 • Skolan viktigaste informationskällan om coronapandemin för barn i Sverige

  Coronapandemin och dess konsekvenser har dominerat media och allas medvetande det senaste året. Det talas om covid-19 överallt, men hur har barn uppfattat pandemin och var får de sin information? En ny internationell forskningsstudie visar att de...

  • Posted februari 21, 2021
  • 0
 • Kommuner och regioner visar vägen till en fossilfri transportsektor

  I ett nytt informationsmaterial från BioDriv Öst presenteras sexton konkreta exempel på transportupphandlingar i framkant. Genom att tillämpa tuffa miljökrav kan kommuner och regioner göra stor skillnad på såväl lokal som nationell nivå. Läs exemplen som bidrar...

  • Posted december 17, 2020
  • 0
 • Högt tryck på informationsnumret 113 13

  Trycket på informationsnumret 113 13 har ökat kraftigt. De senaste två veckorna har samtalen närmast fördubblats från cirka 7 500 samtal till över 14 000 samtal under förra veckan. Väntetiderna på 113 13 ligger på uppemot 60...

  • Posted november 7, 2020
  • 0
 • Bättre och tydligare trafikinformation för SJs resenärer

  Nu blir det enklare för alla tågpendlare, både i Mälardalen och på SJs övriga linjer, att få snabb och relevant information om sin resa. Förbättringen sker genom att resenären, via SJs nya trafiksajt, får direkt tillgång den...

  • Posted september 26, 2020
  • 0
 • Information om mikroplaster från bildäck når inte fram till konsumenterna

  Fordonsdäck är den största källan till utsläpp av mikroplaster, visar rapporter från bland annat Svenska Miljöinstitutet, IVL. Nyligen har regeringen gett Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, i uppdrag att analysera konsekvenserna av utsläppen. Men trots den ökade...

  • Posted maj 17, 2020
  • 0
 • Indien: Byrådsrepresentanter kampanjar för allas rätt till rätt information om corona

  Coronaviruset påverkar alla och situationen utvecklas snabbt. The Hunger Project fokuserar att säkerställa att uppdaterad och rätt information når ut till alla i de lokalsamhällen där vi är aktiva. Genom våra nätverk kan vi nå människor som...

  • Posted mars 28, 2020
  • 0
 • Astma- och Allergiförbundet efterlyser tydligare information om riskgrupper

  Folkhälsomyndigheten höjde igår risknivån för samhällsspridning av coronaviruset till mycket hög. Astma- och Allergiförbundet uppmanar nu berörda myndigheter och ansvariga huvudmän för vården att vara extra tydliga kring vad personer i riskgrupperna kan göra för att förbereda...

  • Posted mars 11, 2020
  • 0
 • Information om samrådsunderlaget till stor infrastrukturinvestering i Örebro län

  Dricksvatten är en resurs vi människor ofta tar för given. Klimatförändringar, förtätade städer, läckage från jord- och skogsbruk är några faktorer som vi vet påverkar vårt vatten. Det behöver vi ha beredskap för. Vätternvatten har som ändamål...

  • Posted oktober 31, 2019
  • 0
 • Information om veganism delas ut till studenter i Örebro

  Intresset för att leva djurvänligt fortsätter att öka i Sverige och allt fler väljer veganskt för djurens, klimatets och hälsans skull. För att inspirera fler att välja växtbaserat kommer Djurrättsalliansen att besöka ett 20-tal högskolor och universitet...

  • Posted september 17, 2019
  • 0