All posts tagged "Infrastruktursattsningar"

  • Mälardalsrådet svarar EU om infrastruktursatsningar

    De sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har lämnat ett gemensamt svar till EU-kommissionen om EU:s satsningarna på transportinfrastrukturen 2007-2013 (TEN-T). En förlängning av den europeiska transportkorridoren med omfattning av samtliga sju län, ökade projektmedel och...

    • Posted februari 16, 2019
    • 0