Alla inlägg taggade "Ingen garanti"

  • Fler servicekontor är ingen garanti för ökad statlig närvaro

    Den lokala statliga servicen föreslås nu byggas ut; servicekontoren ska bli fler runt om i landet och verksamheten på dessa utökas med tjänster från fler myndigheter. Men innebär detta att statens lokala närvaro stärks på riktigt och...

    • Skrivet mars 8, 2021
    • 0