All posts tagged "Insatser"

 • Kompetenshöjande insatser kring brottsförebyggande arbete

  Kompetenshöjande insatser kring brottsförebyggande arbete, inom grundskolan med polisen. Rektorer, biträdande rektorer och representanter inom elevhälsa från kommunala och fristående grundskolor samlades den 7 december tillsammans med ungdomspolisen. Insatsen är en fortsättning för att utveckla samverkan mellan skola,...

  • Posted december 8, 2023
  • 0
 • Bostadsbränderna minskade förra året

  Under förra året sågs en tydlig minskning av bostadsbränder som krävde insatser från räddningstjänsten, men i ett län inträffade fler bränder än under något tidigare år. Detta framgår av statistik från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB),...

  • Posted oktober 30, 2023
  • 0
 • Totalt 120 skogsbrandsinsatser under 2023

  Förmågan att hantera skogsbränder nationellt och internationellt är fortsatt stark. I år deltog helikoptrar, skopande flygplan och skogsbrandsdepåer i 120 insatser, vilket är 19 fler än året innan. Trots extremt stor brandrisk i början av sommaren drabbades...

  • Posted oktober 28, 2023
  • 0
 • Offentligt erkännande ska stärka incitament

  Andelen unga som är medlemmar och aktiva i föreningslivet har minskat över tid. Regeringen ger en utredare i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur ett offentligt erkännande, i syfte att uppvärdera unga personers engagemang och...

  • Posted oktober 11, 2023
  • 0
 • Stora insatser för minskat matsvinn i Örebro

  Idag på den internationella matsvinnsdagen, har matsvinnsfrågan uppmärksammats på flera håll i Örebro. Fyra riksdagsledamöter, både från regeringspartierna och oppositionen, besökte Matsmart och Örebro Stadsmissions Matcentral som båda kämpar för minskat matsvinn. På Matsmarts nordiska lager i...

  • Posted september 29, 2023
  • 0
 • Mer insatser behövs för världens mest bortglömda patienter

  En femårig pojke får en infektion i tandköttet, han får ingen läkarvård och två veckor senare dör han. Detta händer nio av tio personer som drabbas av sjukdomen noma, men varken världshälsoorganisationen WHO eller Sverige gör tillräckligt...

  • Posted september 21, 2023
  • 0
 • Lyckade insatser som stärker den regionala utvecklingen i länet

  Kunskapslyft för barn och unga, förbättrade möjligheter för innovation, och ökad utbyggnad av solceller. Det är några av de saker som regionala tillväxtnämnden har bidragit med i Örebro län, under den första halvan av år 2023. Igår...

  • Posted augusti 31, 2023
  • 0
 • Kraftsamling för att knäcka gängens ekonomi

  Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten ska stärka sina insatser för att motverka organiserad brottslighet, genom att inrikta arbetet mot sådana åtgärder som slår sönder gängens ekonomi. – Vi genomför nu en kraftsamling mot gängens ekonomi, säger finansminister Elisabeth...

  • Posted augusti 16, 2023
  • 0
 • Tilläggsuppdrag till utredningen om öppna insatser

  Tilläggsuppdrag till utredningen om öppna insatser utan samtycke, till vårdnadshavare och fler tidiga insatser till barn och unga. För att barn ska kunna växa upp i trygghet och för att förhindra att fler barn och unga dras...

  • Posted juli 23, 2023
  • 0
 • Uppdrag till länsstyrelserna om vålds- och återfallsförebyggande insatser

  Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att stödja kommuners arbete för att personer som utsätter, eller har utsatt, närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. – För att långsiktigt stoppa våldet behöver åtgärder sättas...

  • Posted juli 1, 2023
  • 0