All posts tagged "Intäkter"

 • Drygt en miljon har använt 5G

  Mer än en miljon abonnemang har använt 5G-näten under 2021. 4G-näten är dock helt dominerande för att skicka samtal och data. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svensk telekommarknad 2021. En dryg miljon abonnemang använde 5G...

  • Posted maj 31, 2022
  • 0
 • Svenska hotell tillbaka på normal nivå

  Under november månad var logiintäkterna endast 0,2 procent under nivån som förelåg motsvarande månad 2019. –  För en mycket hårt pressad sektor är detta ett glädjebesked. Även om Stockholm, sannolikt till följd av begränsat internationellt resande, fortfarande...

  • Posted december 4, 2021
  • 0
 • Såväl ökade intäkter som kostnader i jordbruket 2021

  Prognosen för jordbrukssektorns ekonomiska resultat 2021 visar ett något bättre resultat än 2020. Kostnaderna ökar främst på grund av stigande priser på insatsvaror men bedömningen är att det kompenseras av ökade produktionsvärden inom både vegetabilie- och animalieproduktionen....

  • Posted december 2, 2021
  • 0
 • Riksdagen säger ja till mer nätinvesteringar

  Nyligen sa riksdagen ja till att låta elnätsföretagen använda gamla outnyttjade intäkter till framtida nätinvesteringar. – Det är ett väldigt välkommet beslut, det är intäkter som behövs för att genomföra de investeringar som krävs för att möta...

  • Posted maj 19, 2021
  • 0
 • Halverade intäkter för hotell och logiverksamhet

  Pandemin slår hårt mot hotell- och logiverksamhet. Under mars till augusti har hotell, camping, stugbyar och vandrarhem mer än halverat sina intäkter jämfört med samma period 2019. Detta har lett till att 10 000 anställda blivit varslade....

  • Posted november 23, 2020
  • 0
 • Dags att räkna med negativa dynamiska effekter

  Syftet med det budgetpolitiska ramverket är att slå fast en försiktighetsprincip för hur statens utgifter och intäkter hanteras. Granskningar av ramverket vittnar om att det har fungerat väl, men att det finns brister som måste åtgärdas. Det...

  • Posted november 9, 2017
  • 0
 • ATGs remissyttrande: ”Full fart framåt”

  Riskklassificering av spelprodukter, vinståterbetalningstak, ingen obligatorisk kundregistrering och säkerställande av hästsportens framtida intäkter. Det är de fyra huvudpunkterna i ATGs remissyttrande gällande den nya licensmarknaden. – Min uppmaning till alla politiker – sätt nu full fart framåt...

  • Posted augusti 7, 2017
  • 0