Alla inlägg taggade "Internationella mutbrott"

  • Sverige behöver förstärka arbetet mot internationella mutbrott

    Nu har organisationen Transparency International (TI) publicerat rapporten ”Exporting Corruption”. Rapporten summerar den granskning organisationen gjort av efterlevnaden av OECD:s konvention mot mutor i internationella affärsförhållanden. Det framgår att en majoritet av de granskade länderna behöver arbeta...

    • Skrivet oktober 16, 2020
    • 0