Alla inlägg taggade "Interntationellt"

  • Utbrottet av apkoppor kräver samordnade insatser internationellt

    WHO:s generaldirektör har beslutat att apkoppor ska deklareras som ett internationellt hot mot människors hälsa (PHEIC), i Sverige finns rekommenderade åtgärder från WHO redan på plats men Folkhälsomyndigheten ser löpande över om ytterligare åtgärder kan bli aktuella....

    • Skrivet juli 25, 2022
    • 0