All posts tagged "Investeringar"

 • Järnvägens potential frigörs med investeringar

  Nu har vi fått beskedet att den 9 februari försvinner de restriktioner som gäller för järnvägen, däribland råden till kollektivtrafiken om att behålla turtäthet och råden om munskydd vid trängsel. Den restriktion som troligtvis påverkat oss i...

  • Posted februari 6, 2022
  • 0
 • Minskade investeringar och ökade skulder i kommunsektorn

  Kommuninvest gör varje år en sammanställning av hur investeringar, lån och skuldsättning har utvecklats i kommunsektorn. Idag publiceras årets rapport: ”Den kommunala låneskulden 2021”. De samlade investeringarna i kommunsektorn uppgick 2020 till 184 miljarder kronor. Det var...

  • Posted oktober 5, 2021
  • 0
 • Låg lönsamhet stoppar nödvändiga investeringar

  Snabbt stigande råvarukostnader kommer inom kort leda till höjda matpriser. Svenska livsmedelsproducenter vill investera mer i automatisering och nya produktionslinjer men hindras av låg lönsamhet och kompetensbrist. Det är huvudnyheterna i Livsmedelsföretagens senaste Konjunkturbrev. Det som sticker...

  • Posted september 21, 2021
  • 0
 • Kraftiga investeringar – en nystart för vanligt folk

  Klimatsmarta småhus för arbetare, grön omställning av näringslivet och en kraftig upprustning av vägnätet. Det är några av förslagen i LOs program ”Nystart för vanligt folk – investera i Sverige”. För att ge LO-förbundens medlemmar en nystart...

  • Posted september 5, 2021
  • 0
 • Riksdagen säger ja till mer nätinvesteringar

  Nyligen sa riksdagen ja till att låta elnätsföretagen använda gamla outnyttjade intäkter till framtida nätinvesteringar. – Det är ett väldigt välkommet beslut, det är intäkter som behövs för att genomföra de investeringar som krävs för att möta...

  • Posted maj 19, 2021
  • 0
 • Balanskommissionen: Tillståndsprövningar måste gå snabbare

  Ska Sverige lyckas med sina ambitiösa klimatmål måste nödvändiga investeringar i hållbar utveckling främjas. Det menar Balanskommissionen som har presenterat sex förslag på förändringar, som till exempel kortare tillståndsprövningar, ökad förutsebarhet och bättre proportionalitet i myndigheternas utredningskrav....

  • Posted mars 18, 2021
  • 0
 • Volkswagen-koncernen ökar investeringarna i framtida teknik till 73 miljarder euro

  Volkswagen-koncernen pressar framåt med omvandlingen till ett digitalt mobilitetsföretag. Som beslutats i Planeringsrunda 69 kommer koncernen att satsa cirka 73 miljarder euro på elektrifiering, hybrid-drivlinor och digital teknik under de närmaste fem åren. Detta tillkännagavs efter fredagens...

  • Posted november 14, 2020
  • 0
 • Här är svenskarnas sämsta investeringar

  Att investera är ett vanligt alternativ för att få sina pengar att växa. Närmare sju av tio svenskar uppger att de någon gång har gjort en investering. Men alla investeringar faller inte väl ut. Den investering som...

  • Posted augusti 23, 2020
  • 0
 • Minska ekonomisk oro genom smarta investeringar

  Det är inte bara den humanitära situationen och oron för människors hälsa kopplat till ni vet vilket virus som vi kan se idag. Företag oroar sig för en oförutsägbar framtid. Privatpersoner oroar sig för sina investeringar. Världen...

  • Posted mars 23, 2020
  • 0
 • Vindkraften räcker för att ersätta kärnkraft

  Under 2019 och 2020 genomförs omfattande investeringar i vindkraft, vilket leder till en ökad vindkraftskapacitet med 50%. Samtidigt läggs kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2 ner. All nyinstallerad vindkraft innebär att det totalt över året kommer produceras mer...

  • Posted februari 16, 2020
  • 0