Alla inlägg taggade "Investeringsstöd"

 • Investeringsstöd vid installation av elbilsladdare

  En mycket välkommen möjlighet för alla Bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och kommuner. Via Naturvårdsverkets satsning ”Klimatklivet” söker man investeringsstöd som ger avdrag på upp till 50% av kostnaden för att införskaffa och installera t.ex. laddstationer för bilar. Naturvårdsverket har hittills haft öppet...

  • Skrivet augusti 5, 2022
  • 0
 • Svealandstrafiken beviljas stöd från Klimatklivet för bussladdning i Örebro

  Svealandstrafiken har beviljats investeringsstöd från Klimatklivet på 4,6 miljoner kronor. Stödet gäller för installation av laddinfrastruktur på företagets bussdepå i Örebro. Arbetet beräknas vara klart i slutet av 2023 och totalt kommer 43 laddplatser installeras på depån....

  • Skrivet februari 28, 2022
  • 0
 • Kön till stödet för hyres- och studentbostäder förändras

  Fram till årsskiftet har det varit möjligt att ansöka om investeringsstöd för att bygga hyresbostäder och bostäder för studerande. I landet står många byggherrar i kö för att få stöd för sitt projekt. Regeringen har nu beslutat...

  • Skrivet februari 26, 2022
  • 0
 • Sista chansen att söka investeringsstöd för hyresbostäder och energieffektivisering

  Riksdagen har beslutat att avveckla de statliga investeringsstöden till hyresbostäder och energieffektivisering i flerbostadshus, det innebär att 31 december 2021 är sista dag att ansöka om dessa stöd.   I statens budget för 2022 har riksdagen beslutat...

  • Skrivet december 15, 2021
  • 0
 • Över 1 800 jobb skapades i landsbygdsprogrammet

  Uppföljningen Nya jobb i landsbygdsprogrammet 2014–2020 visar att investeringsstöd och stöd till lokalt ledd utveckling bidrog till drygt 1 800 jobb under perioden 2014–2020. Utveckling av nya jobb är ett av landsbygdsprogrammets prioriterade mål, vid sidan av...

  • Skrivet december 12, 2021
  • 0
 • Tillväxtverket beviljar investeringsstöd till produktion av batterimaterial

  Tillväxtverket har fattat beslut om att bevilja 26, 5 miljoner kronor i investeringsstöd till företaget Dongjin Sweden AB som bygger en ny anläggning i Skellefteå kommun. Stödet är en del i omställningen till en elektrifierad bilflotta. Investeringen...

  • Skrivet december 7, 2021
  • 0
 • Motorbranschen vill se investeringsstöd till glesbygdsverkstäder

  Investeringsbidrag till fordonsverkstäder i glesbygd. Ännu snabbare utbyggnad av bredbandskapaciteten samt ett fortsatt svenskt arbete för en konkurrensreglering som ger alla verkstäder rätten att konkurrera samtidigt som konsumenternas valfrihet befästs. Så kan motorbranschens kommentarer till budgeten sammanfattas....

  • Skrivet september 25, 2021
  • 0
 • Utökat investeringsstöd kan få dubbel effekt – Tillfälle att slå två flugor i en smäll

  Att utöka och bredda investeringsstödet till att även gälla för renoveringar skulle ge en injektion i svensk ekonomi och samtidigt vara ett verktyg för att bygga bort bostadsbristen. Det visar en ny rapport från fackförbundet Byggnads. Att...

  • Skrivet september 19, 2020
  • 0
 • Bra med utökat investeringsstöd

  Nästan dagligen både hör och ser vi svårigheterna för folk att få en bostad, i synnerhet nyproducerade. Därför är det glädjande att regeringen avsätter ytterligare medel i budgeten för ett investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande....

  • Skrivet september 23, 2019
  • 0
 • Frövi Bilservice får stöd att utveckla verksamheten

  Frövi Bilservice har beviljats 800 000 kronor i investeringsstöd för att utveckla verksamheten med nya pumpar, datorer, kortläsare och cisterner för att fortsätta sälja drivmedel. Verksamheter som uppfyller kraven för investeringsstödet kan få upp till 50 procent...

  • Skrivet juni 18, 2019
  • 0