Alla inlägg taggade "IVL"

 • Stor klimatnytta att använda slaggrus som konstruktionsmaterial

  Vid avfallsförbränning uppstår rester som består av aska, metaller, glas och sand. Efter krossning och siktning får man ett material som lämpar sig bra som konstruktionsmaterial, så kallat slaggrus. Klimatnyttan av att ersätta krossat berg eller naturgrus...

  • Skrivet maj 12, 2021
  • 0
 • ​Inomhusluften förorenas av reaktioner på vår egen hud

  I luften pågår ständigt reaktioner mellan olika föroreningar och ämnen, reaktioner som ger upphov till nya ämnen och partiklar. Ny forskning från IVL, Chalmers, Göteborgs universitet och Danmarks tekniska universitet visar att inomhusluften även förorenas av reaktioner...

  • Skrivet juni 23, 2020
  • 0
 • Bra att parkeringskravet i kommunerna ses över

  Parkeringskravet i kommunerna ska ses över. Det meddelade regeringen i veckan när de utökade uppdraget för Samordning för bostadsbyggande. Utredningen ska även se över relevanta bestämmelser i plan- och bygglagen. IVL:s mobilitetsexpert Anders Roth menar att det är...

  • Skrivet februari 21, 2020
  • 0
 • Nytt samarbete ska underlätta för byggbranschen att ställa klimatkrav

  Byggandet står för en stor del av fastighetsbranschens klimatpåverkan. I projektet Klimatkrav till rimlig kostnad arbetar Sveriges Allmännytta, tidigare SABO, kreditinstitutet Kommuninvest och IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med mål att ta fram en branschstandard för att beräkna...

  • Skrivet september 20, 2019
  • 0
 • Fyra av tio positiva till kilometerskatt för personbilar

  Nästan fyra av tio (38 procent) kan tänka sig en kilometerskatt för personbilar. Det visar en Sifo-undersökning som IVL Svenska Miljöinstitutet låtit göra. Två tredjedelar av de tillfrågade anser samtidigt att kilometerskatten borde vara lägre på landsbygden...

  • Skrivet augusti 30, 2019
  • 0