All posts tagged "IVL"

 • Rapport om luftföroreningar med fokus på partiklar

  Luftföroreningar är en av de största miljöriskerna för människors hälsa – och partiklar, som bland annat kommer från förbränning och vägslitage, är den luftförorening som har störst negativa effekter. För att öka kunskapen om partiklar har Naturvårdsverket...

  • Posted mars 21, 2023
  • 0
 • Att skrota ut personbilar inte optimalt

  IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers Industriteknik har i ett forskningsprojekt studerat fördelar och nackdelar med en snabbare utskrotning av personbilar i Sverige. Enligt studien är det inte motiverat att subventionera förtida utskrotning av miljö- och trafiksäkerhetsskäl. –...

  • Posted mars 15, 2023
  • 0
 • Skydd av ekosystem är ekonomiskt rationellt

  Efter två veckors förhandling vid FN-konferensen COP15 har världens länder enats om att skydda 30 procent av planetens yta senast år 2030 samt återställa 30 procent av skadade naturområden. Avtalet ses som en framgång, men IVL:s Mats...

  • Posted december 25, 2022
  • 0
 • Vägledning ska minska klimatpåverkan

  Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Sveriges Allmännytta och Kommuninvest tagit fram en vägledning för hur fastighetsägare och byggentreprenörer kan minska klimatpåverkan vid renovering och...

  • Posted december 8, 2022
  • 0
 • Ny metod mäter skogsbrukets påverkan på biologisk mångfald

  Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med SLU har tagit fram en konceptuell metod som kan användas för att bedöma en skogsägares påverkan på biologisk mångfald utifrån det skogsbruk som bedrivs. Metoden gör det möjligt att...

  • Posted maj 16, 2022
  • 0
 • Örebro kommun vinnare i innovationstävlingen om hållbara grönytor

  Nu har vinnarna korats i innovationstävlingen om hållbara grönytor. Det blev landskapsarkitekterna Urbio tillsammans med Örebro kommun och deras lekotoper – platser där lek och landskap är sammanflätade, samt trädgårdsföretaget Flora och Fauna och deras idé om...

  • Posted december 20, 2021
  • 0
 • Smart teknik ska minska miljöpåverkan från landbaserade fiskodlingar

  I dagens landbaserade fiskodlingar är det svårt att veta hur mycket foder som fiskarna faktiskt vill ha när de ska utfodras. Vattentemperatur och syrehalt påverkar fiskarnas aptit och ofta blir foder kvar i vattnet vilket försämrar vattenkvaliteten....

  • Posted oktober 21, 2021
  • 0
 • Stor klimatnytta att använda slaggrus som konstruktionsmaterial

  Vid avfallsförbränning uppstår rester som består av aska, metaller, glas och sand. Efter krossning och siktning får man ett material som lämpar sig bra som konstruktionsmaterial, så kallat slaggrus. Klimatnyttan av att ersätta krossat berg eller naturgrus...

  • Posted maj 12, 2021
  • 0
 • ​Inomhusluften förorenas av reaktioner på vår egen hud

  I luften pågår ständigt reaktioner mellan olika föroreningar och ämnen, reaktioner som ger upphov till nya ämnen och partiklar. Ny forskning från IVL, Chalmers, Göteborgs universitet och Danmarks tekniska universitet visar att inomhusluften även förorenas av reaktioner...

  • Posted juni 23, 2020
  • 0
 • Bra att parkeringskravet i kommunerna ses över

  Parkeringskravet i kommunerna ska ses över. Det meddelade regeringen i veckan när de utökade uppdraget för Samordning för bostadsbyggande. Utredningen ska även se över relevanta bestämmelser i plan- och bygglagen. IVL:s mobilitetsexpert Anders Roth menar att det är...

  • Posted februari 21, 2020
  • 0