Alla inlägg taggade "Jägarnas Riksförbund"

 • Ta hand om hunden i sommar

  Det är semestertider och många tar med sig familjens bästa vän, hunden, på sin semester. Det finns viktiga saker att tänkte på när du har med dig hunden när du reser med  bil. Jägarnas Riksförbund vill uppmana...

  • Skrivet juli 6, 2022
  • 0
 • Licens på ljuddämpare slopas av riksdagen

  Nu har Riksdagen beslutat att slopa tillståndskravet (licensen) för ljuddämpare. Från den 1 juli 2022 kommer ljuddämpare att jämställas med ammunition och kunna köpas av den som kan visa upp en giltig vapenlicens för ett vapen som...

  • Skrivet februari 18, 2022
  • 0
 • Nu ökar risken för viltolyckor

  Nu närmar vi oss den tid på året när vi människor rör oss till och från arbete och aktiviteter på samma tider som viltet rör sig mest i landskapet. Då ökar risken att råka ut för en...

  • Skrivet oktober 2, 2021
  • 0
 • Jägarna vill stoppa uppdraget från Regeringen till ett antal Länsstyrelser

  När Regeringen nu uppdrar åt ett antal Länsstyrelser att peka ut lämpliga områden för flytt av vargar förbiser de återigen de människor som drabbas av vargen och befäster ytterligare att vargen är viktigare än medborgarna. Dessutom cementerar...

  • Skrivet november 18, 2020
  • 0
 • Vargjakten överklagas

  Jägarnas Riksförbund överklagar samtliga länsstyrelsers beslut om vargjakt och begär dessutom extra jakt i de län som inte fattat några beslut. Sammantaget vill Jägarnas Riksförbund att det ska fällas 209 vargar i Sverige under licensjakten 2021. Antalet...

  • Skrivet oktober 9, 2020
  • 0
 • Blyförbud är ett hot mot jakten i Sverige

  I EU pågår nu ett intensivt arbete för att förbjuda blyhagel i ammunition. Förslaget är utformat på ett sådant sätt att det är förbjudet att ens inneha hagelpatroner med blyhagel inom en viss gräns från en våtmark...

  • Skrivet september 13, 2020
  • 0
 • Se upp i sommartrafiken

  Det är sommar och trafiken ökar i och med semestrar. Vi vill hålla människor uppmärksamma när de vistas ute på vägarna att se upp för vilda djur för att undvika olyckor. Det är extra kritiskt vid skymning...

  • Skrivet juli 12, 2019
  • 0
 • Unik överenskommelse nådd mellan skogsägare och jägare

  Nu är vi överens! Jägare och skogsägare har haft svårt att enas kring hur stora klövviltstammarna kan vara utan att orsaka oacceptabel skada för skogsbruket. Samtidigt har återbeskogningen av tall som är älgens huvudsakliga föda under vinterhalvåret...

  • Skrivet maj 14, 2019
  • 0
 • Historiska siffror för Jägarnas Riksförbund

  Jägarnas Riksförbund når nu en ny milstolpe i förbundets 78 – åriga historia, den 15 december 2016 har förbundet nått smått historiska 40 067 medlemmar vilket är en tillväxt på 2195 personer mot föregående år. – Dessutom...

  • Skrivet december 19, 2016
  • 0
 • Lokalt | Jägarnas Riksförbund överklagar förvaltningsrättens inhibitionsbeslut

  Jägarnas Riksförbund (JRF) är en av de aktörer som med hjälp av överklaganden till kammarrätter gått in för att häva det tillfälliga stoppet av licensjakten på varg som beslutats av respektive förvaltningsrätt. Det är katastrof att ett...

  • Skrivet december 30, 2015
  • 0