Alla inlägg taggade "Jämlikhet"

 • Viktigt att stärka flyktingars deltagande i samhället för att nå jämlik hälsa

  Flyktingars aktiva delaktighet i samhället och upplevelsen av att vara inkluderad har betydelse för den psykiska hälsan, visar resultaten från en kartläggande litteraturöversikt. Folkhälsomyndigheten har i samverkan med forskare vid Röda Korsets Högskola gjort en litteraturöversikt och...

  • Skrivet maj 21, 2021
  • 0
 • Så kan kulturen bidra till att öka jämlikheten i samhället

  “Kulturpolitiken kan liksom utbildningspolitiken vara ett instrument för att öka jämlikheten i samhället”. Det skriver jämlikhetskommissionen i betänkandet “En gemensam angelägenhet” (SOU 2020:46) som överlämnades till regeringen i augusti 2020. Kommissionen föreslår bland annat skärpta krav på uppsökande...

  • Skrivet september 7, 2020
  • 0
 • Fostran till valfrihet – Skolvalet, jämlikheten och framtiden

  I mitten av 1990-talet infördes omfattande politiska reformer i det svenska utbildningssystemet. Skolan blev mer marknadsorienterad, kommuner och företag fick möjlighet att driva grund- och gymnasieskolor och det fria skolvalet infördes. Den här boken beskriver hur förändringen...

  • Skrivet april 23, 2019
  • 0
 • Fem miljoner för fortsatt arbete för jämlikhet och anställdas rättigheter

  Föreningen för Fairtrade Sverige har tilldelats fem miljoner kronor av svenska Postkodlotteriet för ett fortsatt arbete för jämlikhet, förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom.  Igår var det dags för Postkodlotteriets...

  • Skrivet februari 23, 2018
  • 0
 • Ingen jämlikhet vid krocktester

  Trots att kvinnor råkar ut för whiplash-skador dubbelt så ofta som män, används det fortfarande ingen krockdocka som motsvarar en genomsnittlig kvinna. Det gör att de tester som utförs med krockdockor blir missvisande för kvinnor. Krockdockor har...

  • Skrivet januari 26, 2018
  • 0
 • Hur jämlik är svensk idrott

  Centrum för idrottsforskning har i uppdrag att följa upp statens stöd till idrotten och ska under 2018 genomföra en fördjupad analys av jämlikheten inom idrotten. Centrum för idrottsforskning (CIF) har fått i uppdrag av regeringen att analysera...

  • Skrivet december 31, 2017
  • 0
 • Våldet som hinder för jämlikheten

  Våldet som hinder för jämlikheten – Örebroforskare får 3,2 miljoner från Vetenskapsrådet! Genom att ta med våld som en faktor skapar Örebroforskaren Sofia Strid ett nytt angreppssätt i forskningen om välfärdsstater, nu har hon och hennes forskarkollegor...

  • Skrivet november 7, 2017
  • 0
 • Länet | Kommission för jämlik hälsa tillsätts

  En kommission för jämlik hälsa i Örebro län ska tillsättas. Det föreslår regionstyrelsen att fullmäktige beslutar. Kommissionen ska påvisa och föreslå åtgärder för att minska framtida systematisk ojämlikhet i hälsa hos befolkningen. Angreppssättet ska vara långsiktigt och...

  • Skrivet maj 27, 2015
  • 0
 • Länet | Stark utveckling – med fokus på hållbar ekonomi

  Det pågår nu ett omfattande utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården i Region Örebro län. Kvalitet och tillgänglighet ska öka och en mer jämlik vård ska erbjudas i hela länet. I april infördes en ny organisation för att...

  • Skrivet maj 21, 2015
  • 0
 • Politik | Från jämlikhet till valfrihet, Svensk politik från 70-tal till 2010

  I över femtio år har det sagts om politiken att den aldrig varit så oideologisk som ”just nu”. Många har uppfattningen att partiernas politik blir mer och mer lika. Men vad vet vi egentligen om partierna idéutveckling?...

  • Skrivet mars 11, 2015
  • 0