Alla inlägg taggade "Järle Kvarndamm"

 • Länsstyrelsens länsantikvarie om kulturmiljöer och dammen i Järle

  “Mitt agerande i fallet dammen i Järle styrs av länsstyrelsens uppdrag och de regelverk som är relevanta för just denna fråga”, förklarar Jonas Jansson – länsantikvarie vid Länsstyrelsen i Örebro län – med anledning av publikationen ”Nyttan...

  • Skrivet maj 22, 2021
  • 0
 • Kampen fortsätter för att rädda Järle kvarndamm

  Berörda grannar (sakägare) har lämnat in överklagan. Örebro läns museum överväger en överklagan i målet. Och Jerle Stadsförening arbetar aktivt för att stoppa utrivningen av Järlefallsdammen (Järle kvarndamm). Kampen går vidare efter att Mark- och miljödomstolen har...

  • Skrivet april 10, 2021
  • 0
 • Insamling påbörjad till stödkassa för att rädda Järle kvarndamm

  Mark- och miljödomstolen ger Naturvårdsverket rätt att riva ut Järle kvarndamm. Sakägare och berörda organisationer överväger att överklaga domen. Därför har Jerle Stadsförening startat insamling till en stödkassa för juridisk hjälp och övriga omkostnader i arbetet med...

  • Skrivet mars 29, 2021
  • 0
 • Utrivningar vid Järle kvarndamm skulle orsaka skada på riksintresset

  En utrivning av Järle Kvarndamm i Nora kommun skulle orsaka påtaglig skada på riksintresset vid Järle. Det bedömer Riksantikvarieämbetet i ett yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, som ska ta ställning till Naturvårdsverkets ansökan att...

  • Skrivet augusti 20, 2020
  • 0
 • Örebro läns museum om Järle kvarndamm – Historia att glömma eller att minnas

  “Det finns nästan alltid möjligheter att förena natur och kultur, men då måste man både ge och ta, rucka på principer och jämka insatser. Om viljan finns kan både dammarna räddas och fisken få vandra”, skriver Örebro...

  • Skrivet juli 18, 2020
  • 0
 • Länsstyrelsen och Länsmuseet om Järle kvarndamm

  Länsstyrelsen i Örebro län tycker att mer underlag behövs. Örebro läns museum yrkar i första hand på avslag, i andra hand på att ansökan avvisas. Yttrandena gäller Järle kvarndamm som Naturvårdsverket (som äger marken) har ansökt om...

  • Skrivet juni 23, 2020
  • 0