Alla inlägg taggade "Järle"

 • Länsstyrelsens länsantikvarie om kulturmiljöer och dammen i Järle

  “Mitt agerande i fallet dammen i Järle styrs av länsstyrelsens uppdrag och de regelverk som är relevanta för just denna fråga”, förklarar Jonas Jansson – länsantikvarie vid Länsstyrelsen i Örebro län – med anledning av publikationen ”Nyttan...

  • Skrivet maj 22, 2021
  • 0
 • Ljusmanifestationen för Järle kvarn hålls 10 december – utan domstol

  Ljusmanifestationen vid Järle kvarn – i protest mot Naturvårdverkets planer och för bevarande av kvarndammen – som skulle ha hållits 24 november kommer att hållas torsdag 10 december från kl 14:00 istället. Anledningen är att domstolsförhandlingen som...

  • Skrivet december 3, 2020
  • 0
 • Ny upptäckt om bron stärker Järle kvarn som kulturminne

  “Järle bro har genom historien haft en större betydelse än vad som tidigare varit allmänt känt”, skriver Leif G:son Nygård (Örebro) i en debattartikel om Järle Kvarn: “Om två riksintressen står emot varandra, i detta fall naturvård mot...

  • Skrivet november 10, 2020
  • 0
 • Domstol kommer att mötas av ljusmanifestation i Järle

  Tisdag 24 november kommer Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt att mötas av en ljusmanifestation när de besöker Järle kvarn för att på plats bilda sig en uppfattning om Naturvårdsverkets ansökan att riva ut delar av vattenanläggningen....

  • Skrivet oktober 28, 2020
  • 0
 • Utrivningar vid Järle kvarndamm skulle orsaka skada på riksintresset

  En utrivning av Järle Kvarndamm i Nora kommun skulle orsaka påtaglig skada på riksintresset vid Järle. Det bedömer Riksantikvarieämbetet i ett yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, som ska ta ställning till Naturvårdsverkets ansökan att...

  • Skrivet augusti 20, 2020
  • 0
 • Länsstyrelsen och Länsmuseet om Järle kvarndamm

  Länsstyrelsen i Örebro län tycker att mer underlag behövs. Örebro läns museum yrkar i första hand på avslag, i andra hand på att ansökan avvisas. Yttrandena gäller Järle kvarndamm som Naturvårdsverket (som äger marken) har ansökt om...

  • Skrivet juni 23, 2020
  • 0
 • Naturvårdsverket hotar ​kulturmiljön vid Järle kvarn

  ”Nu drar det ihop sig! Naturvårdsverket vill riva ut dammen vid Järle kvarn”, skriver Moa Rudebert på Facebook: ”Kulturmiljön kommer att drabbas hårt. Dammen ovanför bron förvandlas till ett vattenfyllt dike. Kvarnen förlorar sin funktion”. ”Syftet? Att...

  • Skrivet maj 4, 2020
  • 0