Alla inlägg taggade "Järnvägscollege"

  • Bryt bristen på samhällsbyggare genom järnvägscollege

    Utan samhällsbyggare stannar Sverige. Kompetensförsörjningen inom järnvägsbranschen måste bli bättre och knytas till arbetsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen, där många reser till jobb och studier. De nio regionerna i Mälardalsrådets storregionala samarbete En Bättre Matchning har länge arbetat för...

    • Skrivet april 7, 2022
    • 0