Alla inlägg taggade "Järnvägsinvesteringar"

  • Järnvägsinvesteringarna som sparar miljarder och minskar utsläppen

    Tågtrafikens utveckling de senaste 20 åren har skapat kapacitetsbrist på Västra och Södra stambanan som utgör en hämsko för det transportberoende näringslivet i Sverige. I den nya infrastrukturrapporten Bygg Framtiden pekar Green Cargo ut tre snabba åtgärder...

    • Skrivet november 11, 2021
    • 0