Alla inlägg taggade "Jordbruk"

 • Örebro läns jordbruk kan spara 45 000 ton fosfatmalm om året

  Varje år läggs 810 ton fosfor som näring på åkermark i Örebro län i form av mineralgödsel. Om fosforn vore återvunnen i stället för importerad skulle det spara brytningen av 45 000 ton fosfatmalm om året, visar...

  • Skrivet juli 1, 2021
  • 0
 • Kombinationsverksamhet viktig del av jordbruket

  Under 2020 ägnade sig ungefär 42 procent av de svenska jordbruksföretagen åt någon form av kombinationsverksamhet. För 26 procent av dessa företag utgjordes mer än hälften av omsättningen av kombinationsverksamhet. Den vanligaste formen av kombinationsverksamhet 2020 var...

  • Skrivet juni 25, 2021
  • 0
 • Antal heltidsjordbruk minskar

  Det fanns drygt 14 100 heltidsjordbruk i Sverige 2020. Det är en minskning med knappt 2 900 jordbruk sedan 2010. Även om antalet heltidsjordbruk har minskat har de utgjort 24-25 procent av samtliga jordbruk sedan 2010. Heltidsjordbruken...

  • Skrivet juni 24, 2021
  • 0
 • Bättre för fågellivet att skapa flera små våtmarker än en stor

  Nu är det full fart i våtmarkerna. Det är snart dags för fåglarna att bilda par och få ungar. Sverige har skapat många våtmarker för att gynna våtmarksfåglarna och nu följer forskare på SLU upp hur de...

  • Skrivet april 23, 2021
  • 0
 • Så kan jordbruket bli mer klimatsmart

  Genom att odla mer baljväxter och flerårsväxter kan innehållet av organiskt kol i jordbruksmark öka. Det är bra för både klimatet och markens bördighet. Det visar en ny forskningssammanställning från forskningsrådet Formas. Vi har undersökt vad vetenskapen...

  • Skrivet april 7, 2021
  • 0
 • Mer ska bli mat – nu ska livsmedelsförluster och resurser följas upp

  FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, uppskattar att de globala förlusterna från skörd, slakt och fångst innan produkterna når butik är 14 procent. Nordiska studier har uppskattat att omkring 300 000 ton som var tänkt att bli mat...

  • Skrivet mars 11, 2021
  • 0
 • Gårdar med djur har störst näringsöverskott

  Hur väl växtnäring som kväve och fosfor utnyttjas varierar stort mellan olika typer av gårdar, det visar rapporten Växtnäringsflöden på gårdar inom Greppa Näringen, en sammanställning över växtnäringsflödet på 8 500 gårdar. Greppa Näringen är ett samverkansprojekt...

  • Skrivet januari 11, 2021
  • 0
 • Ökad efterfrågan på svenska livsmedel ger stabil lönsamhet för lantbruket i Coronatider

  Coronakrisen och brexit i kombination skapar en stor oro på marknaden, men som efter några månader visar sig gynna vår svenska inhemska livsmedelsmarknad. Det visar prognosen för lantbrukets lönsamhet under 2020 som ökar eller har stabila resultat...

  • Skrivet november 22, 2020
  • 0
 • Vildsvinsskador i jordbruket är massivt matsvinn

  Ofta illustreras matsvinn med bilden att vi konsumenter slänger var femte matkasse. Få känner till att motsvarande 1 375 000 matkassar per år aldrig ens når butiken. De förstörs redan på åkern, framför allt av bökande vildsvin....

  • Skrivet september 27, 2020
  • 0
 • Elektroniska öronbrickor och virtuella stängsel kan öka jordbrukets lönsamhet och miljönytta

  Den digitala tekniken utvecklas rasande snabbt och inom den betesbaserade köttproduktionen går det att hämta stora vinster för jordbruksföretagen. Utmaningen är att få den digitala tekniken att fungera utomhus och över längre sträckor samt göra den tillgänglig...

  • Skrivet augusti 31, 2020
  • 0