Alla inlägg taggade "Jordbruk"

 • Solpark kombinerar elproduktion med jordbruk

  Nu bygger vi Sveriges första storskaliga solpark som kombinerar elproduktion med jordbruk. Just nu pågår bygget av Solvallen i Vässlingby – Sveriges första, och troligen Nordens största, storskaliga solpark i sitt slag. På en åker utanför Fellingsbro i...

  • Skrivet september 15, 2022
  • 0
 • Nu byggs Sveriges första storskaliga solpark

  Nu bygger Linde Energi Sveriges första storskaliga solpark som kombinerar elproduktion med jordbruk, I förra veckan smygstartade bygget av Solvallen i Vässlingby – Sveriges första, och troligen Nordens största, storskaliga solpark i sitt slag. På en åker...

  • Skrivet september 12, 2022
  • 0
 • Lönsamma jordbruk ger samhället säker livsmedelsproduktion

  Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidigare kommitté Sveriges jordbruk 2030 – vägen dit (2030-kommittén) menar att de åtgärder som hittills satts in inom livsmedelsstrategin främst har varit ägnade att lösa isolerade problem utan att se till den helhet...

  • Skrivet september 5, 2022
  • 0
 • 1,9 miljoner ton spannmål i jordbrukarnas lager

  I december 2021 fanns knappt 1,9 miljoner ton spannmål i lager hos jordbrukarna. Höstvete stod för den största andelen på drygt 1 miljon ton. Ett halvår tidigare, i juni 2021, fanns totalt 250 tusen ton spannmål i...

  • Skrivet maj 30, 2022
  • 0
 • Många KRAV-bönder i Örebro län har naturbetesmark

  Jordbrukets naturbetesmarker tillhör våra allra mest artrika marker, och ger ett viktigt bidrag till den biologiska mångfalden. Men andelen naturbetesmark på gårdarna varierar i landet. I Örebro län har 74 procent av samtliga gårdar med kor och...

  • Skrivet maj 13, 2022
  • 0
 • Oförändrat ekonomiskt resultat för jordbruket 2021

  I början av december 2021 publicerade vi en första beräkning av jordbrukets ekonomiska utveckling 2021. Vid en uppdatering av siffrorna den 3 februari visar prisutvecklingen på insatsvaror en betydligt större ökning i slutskedet av 2021 än i...

  • Skrivet februari 4, 2022
  • 0
 • 4 av 10 lantbruksföretagare minskar verksamheten på grund av kostnadskrisen

  En ny undersökning från LRF visar att var fjärde lantbruksföretagare redan har dragit ner på sin verksamhet och att 4 av 10 planerar att minska produktionen under året. Anledningen är den kostnadskris som har drabbat svenskt lantbruk...

  • Skrivet januari 25, 2022
  • 0
 • Över 1 800 jobb skapades i landsbygdsprogrammet

  Uppföljningen Nya jobb i landsbygdsprogrammet 2014–2020 visar att investeringsstöd och stöd till lokalt ledd utveckling bidrog till drygt 1 800 jobb under perioden 2014–2020. Utveckling av nya jobb är ett av landsbygdsprogrammets prioriterade mål, vid sidan av...

  • Skrivet december 12, 2021
  • 0
 • Rätten till föda kränks i Zimbabwe

  Regeringen i Zimbabwe för en medveten politik som undergräver befolkningens tillgång till mat, hävdar Amnesy i en rapport som släpps den 15 oktober. I rapporten granskar Amnesty hur den kontroversiella jordreformen har bidragit till våld, korruption och...

  • Skrivet oktober 18, 2021
  • 0
 • Lantbrukare upplever att konsumenternas förtroende för dem sjunker

  Det senaste årets förskjutning från restaurangbesök till hemlagat har gynnat försäljningen av svenska livsmedel, trots det upplever färre lantbrukare att konsumenterna har förtroende för dem. Samtidigt stiger kostnaderna för insatsvaror vilket bidrar till att lantbrukare upplever en...

  • Skrivet oktober 17, 2021
  • 0