All posts tagged "Jordbruket"

  • Utredning för att stärka jordbrukets konkurrenskraft

    Regeringen tillsätter en utredning för att stärka konkurrenskraften för livsmedelsproducenter samtidigt som Sveriges högt ställda krav på djurskydd bibehålls, utredningen ska redovisas senast den 30 juni 2024. – Syftet med utredningen är att hitta lösningar som både...

    • Posted februari 11, 2023
    • 0