Alla inlägg taggade "Jordbruksverket"

 • Normal spannmålsskörd i år

  Årets totalskörd av spannmål förväntas bli 5,5 miljoner ton. Det är en ökning med 11 procent jämfört med skörden förra året, men mindre än tre av de fem senaste skördarna. Det visar årets skördeprognos från Jordbruksverket. Skörden...

  • Skrivet augusti 11, 2022
  • 0
 • Sommaraktiviteter utan magsjuka

  Under sommarmånaderna ökar risken för att drabbas av magsjuka på grund av olika smittor. Oftast blir vi smittade via mat och vatten men vi kan ibland också smittas vid besök på gårdar med djur. Att besöka en...

  • Skrivet juli 3, 2022
  • 0
 • Ökad odling och konsumtion av baljväxter

  Det så kallade proteinskiftet och proteinförsörjning i stort är intressanta för svenskt jordbruk. Jordbruksverket har gjort en utredning om baljväxter för att samla kunskap om möjligheterna att öka den svenska odlingen och om vilka effekter det kan ge....

  • Skrivet juli 2, 2022
  • 0
 • Högst andel ekologiska mjölkkor i Örebro län

  I juni 2021 var 329 900 av Sveriges nötkreatur ekologiskt hållna, en minskning med knappt 1 procent jämfört med 2020. Antalet kor för mjölkproduktion och kor för uppfödning av kalvar var i stort sett oförändrade medan antalet...

  • Skrivet juni 21, 2022
  • 0
 • Efterfrågan på vildsvinskött ökar

  Under de senaste två åren har Jordbruksverket satsat på viltprojekt som haft som mål att nå ut med vildsvinskött till konsumenter. Nu ökar efterfrågan på vildsvinskött och Jordbruksverket sprider resultaten av de framgångsrika projekten vidare. Regeringen gav...

  • Skrivet juni 2, 2022
  • 0
 • 1,9 miljoner ton spannmål i jordbrukarnas lager

  I december 2021 fanns knappt 1,9 miljoner ton spannmål i lager hos jordbrukarna. Höstvete stod för den största andelen på drygt 1 miljon ton. Ett halvår tidigare, i juni 2021, fanns totalt 250 tusen ton spannmål i...

  • Skrivet maj 30, 2022
  • 0
 • Arealen ekologiskt brukad mark minskar

  2021 minskade den ekologiskt brukade jordbruksmarken med 3 900 hektar eller knappt 1 procent jämfört med 2020. Arealen som var helt omställd till ekologisk produktion ökade något medan arealen under omställning till ekologisk produktion minskade. Totalt brukades...

  • Skrivet maj 18, 2022
  • 0
 • Över 900 kontroller gjorda av ukrainska djur – positivt att allt fler kontaktar veterinär

  Mer än 900 kontroller av sällskapsdjur från Ukraina har gjorts hittills. Merparten av kontrollerna har lett till beslut om att djuren ska hållas hemisolerade. Jordbruksverket fortsätter prioritera arbetet för att nå ut med information om riskerna och...

  • Skrivet maj 16, 2022
  • 0
 • Jordbruksverket föreslår utformning av krisstöd till lantbruket

  Den 28 april fick Jordbruksverket i uppdrag av regeringen att föreslå hur ett riktat ekonomiskt stöd till animaliesektorn i jordbruket samt växthusföretagen skulle kunna utformas. Tillsammans med länsstyrelsen har vi nu tagit fram ett förslag på stödutformning...

  • Skrivet maj 12, 2022
  • 0
 • Exporten av jordbruksvaror och livsmedel ökade tydligt under 2021

  Handelsunderskottet för jordbruksvaror och livsmedel (exklusive fisk) uppgick till 54 miljarder kronor 2021 vilket är en minskning med 1,1 miljarder kronor eller 2 procent jämfört med 2020. Exporten av jordbruksvaror och livsmedel (exklusive fisk) uppgick 2021 till...

  • Skrivet april 11, 2022
  • 0