All posts tagged "Jordbruksverket"

 • Jordbruksverket har utrett förslag på ekonomiskt stöd

  Jordbruksverket har kompletterat förslaget på utformning av ekonomiskt stöd till jordbruksföretag som drabbats av vårens och sommarens torka och senare regn. Vi har utrett olika förslag till fördelning, och förordar att stödet riktas till de som är...

  • Posted september 8, 2023
  • 0
 • Kampen mot afrikansk svinpest fortsätter

  Arbetet med att lokalisera, begränsa och bekämpa virussjukdomen afrikansk svinpest fortsätter. Idag har Jordbruksverket tagit beslut om att fastställa en smittad zon utifrån det aktuella fyndet och vilka åtgärder och begränsningar som ska gälla i zonen. Afrikansk...

  • Posted september 8, 2023
  • 0
 • Produktionen av matfisk minskade

  Produktionen av odlad matfisk 2022 skattas till 9 500 ton i hel färskvikt. Jämfört med 2021 innebär detta en minskning med ungefär 2 300 ton eller 20 procent. Produktionen av matfisk är nu nere på samma nivå...

  • Posted september 5, 2023
  • 0
 • 250 miljoner kronor finns till projekt i jordbruk

  250 miljoner kronor finns till projekt, för mer resurseffektiva och hållbara jordbruk. I den svenska strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP, är budgeten nästan femdubblad för samarbetsprojekt inom miljö- och klimatområdet jämfört med föregående period 2014 –...

  • Posted september 2, 2023
  • 0
 • Stöd med anledning av torkan bör riktas

  Den 13 juli fick Jordbruksverket i uppdrag att föreslå hur ett ekonomiskt stöd till jordbruksföretag som drabbats av årets torka kan utformas. Efter diskussioner med lantbruksnäringen, länsstyrelsen och myndigheter i våra grannländer lämnar vi nu två förslag...

  • Posted augusti 4, 2023
  • 0
 • Tre utmaningar för att minska jordbrukets klimatavtryck

  Det nationella klimatmålet innebär att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045, man har också målet att svensk livsmedelsproduktion ska öka. En sådan ökning innebär, i dagens kunskapsläge, att utsläppen ökar från jordbrukssektorn...

  • Posted juli 24, 2023
  • 0
 • Positiv respons och värdefulla erfarenheter från tyska matmässan

  Den svenska montern på Internationale Grüne Woche i Berlin gjorde en efterlängtad återkomst i januari 2023 efter två års uppehåll under pandemin, de tyska besökarna välkomnade de svenska utställarna med öppna armar när Sverige marknadsfördes som ekoland....

  • Posted juni 9, 2023
  • 0
 • Största vetearealen någonsin

  I år odlas det preliminärt vete på 518 600 hektar, det är första gången som det odlas vete på över 500 000 hektar i Sverige. Vetearealen har ökat med 55 700 hektar, 12 procent, jämfört med 2022...

  • Posted maj 29, 2023
  • 0
 • Ny rådgivning ska göra svenskt lantbruk mer hållbart

  Lantbrukssektorn är en viktig del av Sveriges arbete för ett hållbart samhälle. För att lantbrukare ska få förståelse och kontroll över sitt eget hållbarhetsarbete lanserar Greppa Näringen en ny typ av rådgivning, Hållbarhetsanalysen. Greppa Näringen är svenskt...

  • Posted maj 16, 2023
  • 0
 • Fritidsodlare forskar åt Jordbruksverket

  Den 12 maj var internationella växtskyddsdagen och en bra anledning att uppmärksamma Jordbruksverkets samarbete med Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR. FOR rekryterar medborgarforskare bland fritidsodlare som hjälper till att söka efter karantänskadegörare i sina trädgårdar och kolonilotter. Deras bidrag...

  • Posted maj 13, 2023
  • 0