Alla inlägg taggade "Jordbruksverket"

 • Utlysning av medel till projekt som främjar ekologiska livsmedel

  Jordbruksverket har fått ett fortsatt uppdrag av regeringen att främja produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel och nu utlyser vi 45 miljoner kronor till projekt som kan bidra till regeringens mål. Utlysningen riktar sig till projekt...

  • Skrivet februari 13, 2021
  • 0
 • Nya krav på registrering för att kunna spåra smittor hos djur

  Från och med den 21 april 2021 ska alla som har en anläggning med djur, som transporterar djur mellan länder eller som hanterar avelsmaterial ha registrerat sin verksamhet hos Jordbruksverket. Jordbruksverket behöver ha information om var djuren...

  • Skrivet februari 12, 2021
  • 0
 • Färre djur på svenska gårdar

  Antalet djur på svenska gårdar har minskat det sista året, förutom fjäderfän som ökat i antal under flera år. Det visar resultaten från den Strukturundersökning i jordbruket som Jordbruksverket genomförde under 2020. Strukturundersökningen genomfördes senast 2016. Antalet...

  • Skrivet februari 1, 2021
  • 0
 • Gårdar med djur har störst näringsöverskott

  Hur väl växtnäring som kväve och fosfor utnyttjas varierar stort mellan olika typer av gårdar, det visar rapporten Växtnäringsflöden på gårdar inom Greppa Näringen, en sammanställning över växtnäringsflödet på 8 500 gårdar. Greppa Näringen är ett samverkansprojekt...

  • Skrivet januari 11, 2021
  • 0
 • Mervärden viktigt för primärproduktionens lönsamhet – men spannmålsodlare konkurrerar med priset

  Vad som påverkar lönsamheten varierar för företagen inom livsmedelskedjan. Genom att utveckla kopplingar till exempelvis ursprung och andra mervärden, som konsumenter är beredda att betala för, kan till exempel lönsamheten för animalieproducenter och vattenbruket öka. Spannmålsodlare och...

  • Skrivet januari 5, 2021
  • 0
 • Förslaget till nya stöd och ersättningar fokuserar på konkurrenskraft, miljö och klimat

  Den 11 december lämnade Jordbruksverket förslag till utformningen av stöden i den kommande jordbrukspolitiken till Regeringskansliet. Noggranna utvärderingar och bred samverkan har resulterat i förslagen till utformningen av stöden. Förslagen utgör ett underlag för regeringens arbete med...

  • Skrivet december 16, 2020
  • 0
 • Konsumtionen av mjölk har minskat med 57 procent sedan 1980

  Den 9 december publicerarde den årliga officiella statistiken över livsmedelskonsumtionen och dess näringsinnehåll, med hjälp av statistiken går det nu att följa utvecklingen från 1960-talet fram till 2019. Statistiken visar att totalkonsumtionen av kött har ökat med...

  • Skrivet december 11, 2020
  • 0
 • 10 miljarder betalas ut i jordbrukarstöd

  Den 4 december påbörjade Jordbruksverket slututbetalningarna av 2020 års gårdsstöd samt flera andra jordbrukarstöd och ersättningar, totalt betalas nästan 10 miljarder kronor ut till Sveriges lantbrukare innan årsskiftet. I oktober gjordes delutbetalningar för flera stöd och ersättningar,...

  • Skrivet december 7, 2020
  • 0
 • Största höstvetearealen någonsin

  Årets höstsådd av spannmål och oljeväxter uppgår till rekordhöga 638 300 hektar. Det är 8 procent mer än förra höstens stora areal och 16 procent över genomsnittet för de senaste fem åren. Ökningen beror främst på att...

  • Skrivet december 6, 2020
  • 0
 • Spannmålsskörden sex miljoner ton – mer havre men mindre höstvete i år

  Årets totalskörd av spannmål beräknas till sex miljoner ton, vilket är i nivå med förra årets resultat. Totalskörden är elva procent större än genomsnittet för de senaste fem åren, där år 2018 sticker ut med missväxt på...

  • Skrivet november 21, 2020
  • 0