Alla inlägg taggade "Jordbruksverket"

 • Geografiska varumärken stärker utvecklingen av lokalt producerad mat

  Allt fler konsumenter efterfrågar idag närproducerad mat. Det innebär stora möjligheter för lokala livsmedelsproducenter och producentföreningar. Geografiska matvarumärken gynnar utvecklingen av lokala matprodukter genom att förmedla budskap till konsumenten om ursprung och kvalitet. Det visar den nya...

  • Skrivet april 16, 2021
  • 0
 • Djurskyddskontrollen har påverkats av pandemin

  På grund av pandemin har färre djurhållare kunnat besökas under 2020. Detta har lett till att länsstyrelsernas djurskyddskontrollverksamhet har minskat under 2020 och en större andel av kontrollverksamheten har istället hanterats genom administrativ handläggning. Länsstyrelserna genomförde 19...

  • Skrivet april 16, 2021
  • 0
 • Jordbruksverket drar tillbaka godkännande av avelsprogram för katt

  Jordbruksverket godkände i december 2020 ett avelsprogram för katt som hade som syfte att värna genetisk variation hos svenska bondkatter. Godkännandet har fått mycket kritik och efter en noggrannare granskning ur djurskyddssynpunkt drar Jordbruksverket tillbaka sitt godkännande....

  • Skrivet april 11, 2021
  • 0
 • Lärdomar från pandemin vävs in i arbetet för en stark livsmedelsförsörjning

  Det har inte uppstått någon livsmedelsbrist även om många företag har drabbats hårt av pandemin. Trots det behövs bättre framförhållning och bättre möjlighet att ställa om verksamheter, eftersom ingen vet hur nästa kris ser ut. Det är...

  • Skrivet april 4, 2021
  • 0
 • Exporten av jordbruksvaror och livsmedel ökade under 2020

  Handelsunderskottet för jordbruksvaror och livsmedel (exklusive fisk) uppgick till 55 miljarder kronor 2020 vilket är en minskning med 5 miljarder kronor eller 8 procent jämfört med 2019. Coronapandemins påverkan på främst importen som tydligt minskat under 2020...

  • Skrivet april 2, 2021
  • 0
 • Den svenska livsmedelsproduktionen ökar men lönsamheten är oförändrad

  Målet med Livsmedelsstrategin som antogs av Riksdagen år 2017 är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala produktionen av livsmedel i Sverige ökar på ett hållbart sätt. Den årliga uppföljningen av utvecklingen i livsmedelskedjan visar att produktionen fortsätter...

  • Skrivet mars 28, 2021
  • 0
 • Förslag till miljöersättningar för ett grönare och mer hållbart jordbruk

  Jordbruksverket kompletterar nu sitt förslag till regeringens strategiska plan för jordbrukspolitiken från 2023 med alternativ för ettåriga miljöersättningar, så kallade eco-schemes. Vi bedömer att förslagen ger positiva miljöeffekter, främjar livsmedelsstrategins mål och ger möjligheter att införa politiken...

  • Skrivet mars 22, 2021
  • 0
 • Mer svenskt, mindre importerat och mindre kött på tallriken

  Livsmedelsmarknaden påverkades 2020, liksom andra delar av samhället, av pandemin. I de marknadsbalanser för animaliska livsmedel som Jordbruksverket sammanställer syns relativt små förändringar för ägg, mejeriprodukter samt får- och lammkött medan de är desto större för nötkött,...

  • Skrivet mars 17, 2021
  • 0
 • Fåglarnas vårflytt ger nya fall av fågelinfluensa

  Fågelinfluensan sprids fortfarande runt om i Europa och även i Sverige. Senaste fallen är en kalkonbesättning i Tomelilla kommun, Skåne län samt två ekologiska värphönsbesättningar i Östergötlands län. Fåglarnas vårflytt har redan börjat och det innebär hög...

  • Skrivet mars 17, 2021
  • 0
 • Mer ska bli mat – nu ska livsmedelsförluster och resurser följas upp

  FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, uppskattar att de globala förlusterna från skörd, slakt och fångst innan produkterna når butik är 14 procent. Nordiska studier har uppskattat att omkring 300 000 ton som var tänkt att bli mat...

  • Skrivet mars 11, 2021
  • 0