Alla inlägg taggade "Jordbruksverket"

 • Fördubblade viltskador i lantbruksgrödor

  Jämfört med 2014 då den senaste undersökningen om viltskador genomfördes har viltskadorna fördubblats. Totalt förstördes 165 000 ton spannmål av vilt under 2020 jämfört med 88 000 ton 2014. Vildsvinen orsakar störst skada och många lantbrukare har...

  • Skrivet juli 6, 2021
  • 0
 • Antal heltidsjordbruk minskar

  Det fanns drygt 14 100 heltidsjordbruk i Sverige 2020. Det är en minskning med knappt 2 900 jordbruk sedan 2010. Även om antalet heltidsjordbruk har minskat har de utgjort 24-25 procent av samtliga jordbruk sedan 2010. Heltidsjordbruken...

  • Skrivet juni 24, 2021
  • 0
 • Sänkt skyddsnivå för fågelinfluensa

  Sol och värme bromsar upp smittspridningen av fågelinfluensa. Senaste konstaterade fallet av fågelinfluensa på tamfågel gjordes den 20 april i Skåne. Nu sänker Jordbruksverket, efter samråd med SVA, skyddsnivån även för kommersiella fjäderfäanläggningar. Det innebär att alla...

  • Skrivet juni 1, 2021
  • 0
 • Gemensam strategi visar vägen framåt

  Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten överlämnar nu en gemensam strategi för svenskt fiske och vattenbruk för 2021-2026 till regeringen. Strategin, som följs av handlingsplaner för yrkesfiske, fritidsfiske och fisketurism samt vattenbruk, ger en gemensam målbild och pekar...

  • Skrivet juni 1, 2021
  • 0
 • 55 miljoner kronor ska främja ekologiskt

  Jordbruksverket har nyligen genomfört två utlysningar för projekt som ska främja produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel. Nu har vi beslutat vilka projekt som beviljas medel. Den första utlysningen på 10 miljoner kronor riktades till försöks-...

  • Skrivet maj 21, 2021
  • 0
 • Nära hälften av spannmålsodlingen i Sverige är vete

  För tredje året i rad ökar arealen med spannmål och uppgår i år till 1 014 200 hektar. Det är en ökning med 7 500 hektar, motsvarande knappt 1 procent, jämfört med 2020. Det visar preliminär statistik...

  • Skrivet maj 20, 2021
  • 0
 • Så undviker du sommarens magplågor

  Även denna sommar kommer många att stanna hemma i Sverige under semestern. Restriktionerna under pandemin innebär att vi umgås mer ute i naturen, besöker beteshagar och träffar på lantbruksdjur. Då är det viktigt att vara rädda både...

  • Skrivet maj 20, 2021
  • 0
 • Geografiska varumärken stärker utvecklingen av lokalt producerad mat

  Allt fler konsumenter efterfrågar idag närproducerad mat. Det innebär stora möjligheter för lokala livsmedelsproducenter och producentföreningar. Geografiska matvarumärken gynnar utvecklingen av lokala matprodukter genom att förmedla budskap till konsumenten om ursprung och kvalitet. Det visar den nya...

  • Skrivet april 16, 2021
  • 0
 • Djurskyddskontrollen har påverkats av pandemin

  På grund av pandemin har färre djurhållare kunnat besökas under 2020. Detta har lett till att länsstyrelsernas djurskyddskontrollverksamhet har minskat under 2020 och en större andel av kontrollverksamheten har istället hanterats genom administrativ handläggning. Länsstyrelserna genomförde 19...

  • Skrivet april 16, 2021
  • 0
 • Jordbruksverket drar tillbaka godkännande av avelsprogram för katt

  Jordbruksverket godkände i december 2020 ett avelsprogram för katt som hade som syfte att värna genetisk variation hos svenska bondkatter. Godkännandet har fått mycket kritik och efter en noggrannare granskning ur djurskyddssynpunkt drar Jordbruksverket tillbaka sitt godkännande....

  • Skrivet april 11, 2021
  • 0