All posts tagged "Jordbruksverket"

 • Färre registrerade hundar 2022

  Under pandemin då vi tillbringade mer tid hemma valde många att skaffa hund. Den effekten verkar nu avta. Antalet nya hundar som registrerades hos Jordbruksverket under 2022 var 72 876, vilket är 6,5 procent färre än rekordåret...

  • Posted januari 12, 2023
  • 0
 • Nu öppnar stöd till jordbruket

  Den 3 januari öppnar projekt- och investeringsstöden samt stöden inom Leader för ansökningar. Syftet är att öka konkurrenskraften och hållbarheten i svenskt jordbruk, bidra till levande landsbygder samt underlätta för unga lantbrukare att ta över eller starta...

  • Posted januari 3, 2023
  • 0
 • I dag öppnar Jordbruksverkets kattregister

  Nu är det möjligt att registrera sin katt i Jordbruksverkets kattregister. – Vi har verkligen fokuserat på att utveckla en så användarvänlig e-tjänst som möjligt. Vi hoppas att man som kattägare ska känna att det är enkelt...

  • Posted januari 2, 2023
  • 0
 • Nästan 8,5 miljarder till konkurrenskraft, miljö och levande landsbygder

  Den 3 januari 2023 öppnar projekt- och investeringsstöden samt stöden inom Leader för ansökningar. Syftet är att öka konkurrenskraften och hållbarheten i svenskt jordbruk, bidra till levande landsbygder samt underlätta för unga lantbrukare att ta över eller...

  • Posted december 11, 2022
  • 0
 • Konsumtionen av köksväxter har fördubblats

  Den 9 december publiceras Jordbruksverkets årliga officiella statistik över livsmedelskonsumtionen och dess näringsinnehåll. Med hjälp av statistiken går det nu att följa utvecklingen från 1960-talet fram till 2021. Statistiken visar att totalkonsumtionen av köksväxter som exempelvis morötter,...

  • Posted december 10, 2022
  • 0
 • Totala matpotatisskörden 9 procent större än i fjol

  Årets totalskörd av matpotatis beräknas till 500 000 ton, vilket är en ökning med 9 procent jämfört med 2021. Årets totalskörd är i nivå med femårsgenomsnittet. Hektarskörden av matpotatis inklusive färskpotatis var 33 500 kilo per hektar...

  • Posted december 8, 2022
  • 0
 • Tio miljarder till hållbar matproduktion

  Den 2 december påbörjar Jordbruksverket slututbetalningarna av 2022 års jordbrukarstöd. Totalt betalas drygt 10 miljarder ut till Sveriges lantbrukare innan årsskiftet. Stöden bidrar till konkurrenskraftiga företag, levande landsbygd, miljömässig hållbarhet och ökad matproduktion. Slututbetalningarna innebär att de...

  • Posted december 5, 2022
  • 0
 • Antibiotikaveckan uppmärksammar vikten av brett samarbete

  Den 18 november inleds den internationella antibiotikaveckan – World Antimicrobial Awareness Week. Ett huvudtema är att många samhällssektorer behöver arbeta tillsammans mot antibiotikaresistens. Varje år dör fler än 35000 människor i EU, Norge och Island till följd...

  • Posted november 18, 2022
  • 0
 • Spannmålsskörden ökar

  Årets totalskörd av spannmål beräknas till 5,8 miljoner ton, vilket är 16 procent mer än förra årets skörd. Totalskörden är 10 procent större än genomsnittet för de senaste fem åren, där 2018 med missväxt orsakad av torka...

  • Posted november 15, 2022
  • 0
 • EU godkänner Sveriges förslag till ny jordbrukspolitik

  2023 förnyas den gemensamma jordbrukspolitiken i hela EU. Målet är att ge medlemsländerna bra förutsättningar att hantera de utmaningar som jordbruket och landsbygderna står inför. Den 28 oktober godkände EU-kommissionen Sveriges förslag till strategisk plan för den...

  • Posted november 1, 2022
  • 0