All posts tagged "Kanotolycka"

  • Regionalt | Fler omkom i kanotolyckor under våren

    Under januari till och med maj omkom 6 personer i fritidsbåtsolyckor i Sverige, 3 av dem var kanotister. Det är en stor ökning av antalet kanotolyckor jämfört med perioden 2012-2014 då totalt 1 person omkom i en...

    • Posted juni 16, 2016
    • 0