All posts tagged "Kärnkraft"

 • Färdplan för ny kärnkraft i Sverige lanseras

  Stabil tillgång på fossilfri el till konkurrenskraftiga priser, är en viktig förutsättning för Sveriges konkurrenskraft. Samtidigt behöver elproduktionen i princip fördubblas inom 25 år, för att samhället ska klara elektrifieringen. Mot denna bakgrund presenterar regeringen nu en...

  • Posted november 17, 2023
  • 0
 • Viss canceruppgång efter Tjernobylolyckan

  Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 ledde till att radioaktivitet spreds över Sverige och Europa. I en långtidsstudie, som nu publiceras i Environmental Epidemiology, visar forskarna med nya mer specifika beräkningsmetoder på samband mellan stråldos och vissa typer av...

  • Posted november 5, 2023
  • 0
 • Ett första steg mot ny kärnkraft i Sverige

  Ett första steg mot ny kärnkraft i Sverige, för första gången på 40 år, regeringen lägger nu fram propositionen om ny kärnkraft i riksdagen. Nu föreslås att regler som hindrar utbyggnaden av kärnkraft förändras, så att det...

  • Posted september 28, 2023
  • 0
 • Sverige behöver tre gånger så mycket kärnkraft om 20 år

  Kärnkraften behöver växa kraftigt i Sverige, regeringen arbetar därför med full kraft för att undanröja de hinder som tidigare har satts upp mot ny kärnkraft. Idag tar klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari emot en ny rapport från...

  • Posted augusti 9, 2023
  • 0
 • Regeringen underlättar utbyggnaden av ny kärnkraft

  Regeringen föreslår att regler som hindrar utbyggnaden av kärnkraft förändras, så att det blir möjligt att bygga flera reaktorer och på nya platser. Regeringen har i dag överlämnat sina förslag till Lagrådet genom lagrådsremissen Ny kärnkraft för...

  • Posted juni 8, 2023
  • 0
 • Vindkraft och kärnkraftpriserna sjunker i Örebro kommun

  Lägre priser än förra månaden, lägre konsumtion än i fjol och för första gången producerade vindkraften lika mycket som kärnkraften under en månad. Här är Newsworthys månadsrapport om elmarknaden. Den offentliga debatten om elmarknaden är polariserad och...

  • Posted mars 6, 2023
  • 0
 • Regeringen föreslår ändrad lagstiftning om kärnkraften

  Idag skickade regeringen ut ett förslag på remiss om att bestämmelsen i miljöbalken som förbjuder att det byggs kärnreaktorer på andra platser än där det redan finns kärnkraft tas bort. Utöver det föreslår regeringen att bestämmelsen som...

  • Posted januari 11, 2023
  • 0
 • Fint sommarväder gör elen dyrare

  Det är inte bara Norden som har fått relativt bra sommarväder. Även Europa har upplevt värmeböljor. Både i Norden och i Europa har sommarvädret påverkat kraftmarknaden, men inte riktigt på samma sätt. I Norden betyder fint väder...

  • Posted augusti 9, 2019
  • 0
 • Nu lanseras Sveriges första elhandelsbolag med 100 % kärnkraft

  Från och med idag kan alla rationella miljövänner i Sverige anmäla sitt intresse inför höstens lansering av Kärnfull Energi – ett initiativ som syftar till att lyfta kärnkraftens betydelse i en värld som desperat behöver pålitlig, fossilfri...

  • Posted augusti 4, 2019
  • 0
 • Så styr världen elpriset

  Både en svensk nedskärning av kärnkraften och ett nytt avtal mellan Tyskland och Danmark har påverkat elpriserna i juni, en annan faktor som kan ha betydelse är en värmebölja i Beijing i sommar. Juni är en månad...

  • Posted juli 4, 2017
  • 0