All posts tagged "Kartläggning"

 • Regeringen vill se fler musikscener i hela landet

  Regeringen ger Statens kulturråd i uppdrag att kartlägga tillgången till musikscener i hela landet, och undersöka musikområdets förutsättningar att få tillgång till och nyttja ändamålsenliga lokaler. Under de senaste åren har det pågått en diskussion om ökade...

  • Posted oktober 13, 2023
  • 0
 • Ny mekanism bakom cancercellers tillväxt

  Proteinet EZH2 kan, i samverkar med en specifik RNA-molekyl, stänga av gener som är viktiga för tumörtillväxten vid blodcancerformen multipelt myelom. Det visar en ny kartläggning som gjorts av forskare vid Uppsala universitet och som beskriver mekanismerna...

  • Posted oktober 2, 2023
  • 0
 • Kommunerna i Örebro har brist på jobbskapare

  Småföretagarnas Riksförbund har i flera undersökningar kartlagt sambandet, mellan företagande och arbetsmarknad. Ju högre andel av de vuxna invånarna i en kommun som är företagare med anställda (”företagsamma”), desto lägre tenderar arbetslösheten vara. En procent högre andel...

  • Posted augusti 21, 2023
  • 0
 • Den ökade exporten till Rysslands närområden ska kartläggas

  Regeringen uppdrar åt Kommerskollegium, att kartlägga den ökade exporten till Rysslands närområde. Detta då ökningen har föranlett misstankar, om att sanktionerna inte efterlevs fullt ut.  – Om sanktionerna ska ha effekt och bidra till att försvaga Rysslands...

  • Posted augusti 19, 2023
  • 0
 • Sharepoint är hackarnas nya favorit

  IT-säkerhetsföretaget Check Point Software kartlägger ständigt cyberlandskapets utveckling. De senaste trenderna har visat att legitima tjänster som Google och PayPal används flitigt för att sprida skadliga koder på ett simpelt och svårupptäckt sätt. Nu adderar Check Point...

  • Posted augusti 4, 2023
  • 0
 • Stor kartläggning av polisanmälda brott mot barn

  Att bli utsatt för brott som ung kan få allvarliga konsekvenser på kort och lång sikt, trots detta har kunskapen om brottsutsattheten bland barn i grundskoleåldern varit begränsad. I en ny studie har Brå därför kartlagt nära...

  • Posted juni 20, 2023
  • 0
 • Fortsatt prispress på fritidshus

  Med ett snittpris på 1,1 miljoner kronor får bostadsköparna mest fritidshus för pengarna i Kronobergs län med Örebro län på en andra plats, konjunkturläget väntas fortsätta pressa stugpriserna framöver och under det senaste året har antalet fritidshusaffärer...

  • Posted maj 29, 2023
  • 0
 • Varannan öppen för att flytta utomlands

  I en ny Sifo-undersökning utförd på uppdrag av frilansbolaget Cool Company kartläggs svenskarnas tankar kring arbetslivet. Majoriteten kan tänka sig att flytta utomlands för jobbet, byta bransch och även jobba extra vid sidan av som frilansare. Samtiden...

  • Posted maj 1, 2023
  • 0
 • Järnvägstekniska övningsanläggningar behövs

  Järnvägen behöver fler utbildade bantekniker, eltekniker och signaltekniker. Kompetensbristen märks i Stockholm-Mälarregionen, som står för en stor andel av Sveriges järnvägstransporter. För att fler ska kunna utbilda sig krävs ändamålsenliga järnvägstekniska övningsanläggningar, men det saknas i Stockholm-Mälarregionen...

  • Posted april 26, 2023
  • 0
 • Det avgör om du får köpa pollenmedicinen själv

  Antalet patienter som fått antihistaminer förskrivna för pollenallergi har ökat med i snitt 25 procent under de senaste fem åren. Samtidigt finns skillnader mellan regionernas riktlinjer för pollenallergimedicin på recept, visar en kartläggning som Astma- och Allergiförbundets...

  • Posted april 15, 2023
  • 0