All posts tagged "Kemikalier"

 • Nytt EU-projekt om samband mellan kemikalier och fettlever

  Ett EU-projekt, som leds av Örebro universitet, har fått över 78 miljoner kronor från EU-kommissionen för att undersöka länken mellan hormonstörande kemikalier och fettlever. Det nya projektet, som ska undersöka om det finns ett samband mellan exponering...

  • Posted november 24, 2023
  • 0
 • Örebro kommun hämtar upp farligt avfall på 38 platser

  Farligt avfall-bilen brukar samla in ungefär 1,5 ton elektronik och blött farligt avfall som till exempel färg, två gånger per år. Farligt avfall gör stor skada på miljön och människors hälsa om det slängs på fel plats....

  • Posted september 21, 2023
  • 0
 • Josefins forskning bidrar till en bättre miljö i våra förskolor

  Kemikalier finns överallt omkring oss och förskolor är inget undantag. Där finns kemiska tillsatsämnen i bland annat byggmaterial, möbler och inredningsprodukter. Många av dessa ämnen har visat sig vara hormonstörande, cancerframkallande, försämra fertiliteten samt skada arvsmassan och...

  • Posted september 14, 2023
  • 0
 • Kemikalierna som ersätter PFAS ska undersökas

  Kemikalierna som ersätter PFAS ska undersökas i friluftskläder. De farliga PFAS-kemikalierna håller på att tas bort från friluftskläder. Men vad ersätts de med? Det ska ett nytt forskningsprojekt vid Örebro universitet ta reda på. De senaste åren har...

  • Posted mars 13, 2023
  • 0
 • Kemikalier försvagar vårt immunförsvar

  Kemikalier försvagar vårt immunförsvar – och gör bakterier starkare. Kemikalier gör inte bara vårt immunförsvar svagare, de gör också bakterier starkare. Det blir en dubbel effekt. Det skriver forskare vid Örebro universitet, som undersökt PFAS-kemikalier, i tidskriften Environmental...

  • Posted oktober 20, 2022
  • 0
 • Exponering för kemikalieblandningar under graviditet kopplas till försenad språkutveckling

  Blandningar av kemikalier medför en ökad risk för att kvinnor får barn med försenad utveckling av språket, visar en studie publicerad i Science. – Vi utsätts för en blandning av många kemikalier – medan gränsvärden sätts utifrån...

  • Posted februari 18, 2022
  • 0
 • Filmsatsning utbildar unga om kemikalier i vardagen

  Kemikalier finns överallt omkring oss och de kan påverka vår hälsa. Men vad kan vi göra för att minska mängden kemikalier i våra hem? Det får ungdomar lära sig tillsammans med Kemikaliepatrullen i en ny filmsatsning från...

  • Posted januari 11, 2022
  • 0
 • Farliga kemikalier ett hinder för återvinning av plast

  Idag återvinns bara åtta procent av all plast som används i Sverige, ett hinder är att plasten innehåller hundratals tillsatser som är farliga för människor eller miljö. Örebroforskare har fått 4 miljoner kronor från Formas för att...

  • Posted november 9, 2021
  • 0
 • Förorenande kemikalier faller med regn över Vättern – lagras i dricksvattnet

  Köldmedierna i nya kylar, frysar och luftkonditioneringsanläggningar skulle vara mer miljövänliga, men nu visar en ny doktorsavhandling från Örebro universitet att restprodukter samlas i våra sjöar – utan att brytas ner. Bara i dricksvattentäkten Vättern ökar halterna...

  • Posted oktober 13, 2021
  • 0
 • Mindre näring i bröstmjölk på grund av kemikalier

  Ny forskning visar att PFAS-kemikalier gör bröstmjölken mindre näringsrik.  – Det är nästan omöjligt för människor att undvika farliga kemikalierna. Därför måste vi visa vilka effekter de har och få skadliga kemikalierna förbjudna, säger Tuulia Hyötyläinen, professor i...

  • Posted september 20, 2021
  • 0